Dagsturhytter i Rogaland

Dagsturhyttene har på få år rukket å bli en stor suksess i Vestland fylke. Nå kommer dagsturhyttene til Rogaland hvor alle 23vkommunene er med i prosjektet med sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Tilbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Behov

Hyttenes utseende er et viktig kjennetegn og varemerke for dagsturhytteprosjektet. I samarbeid med arkitekt er det laget en funksjons- og ytelsesbeskrivelse for dagsturhyttene i Rogaland.

Dialog med markedet

Rogaland fylkeskommune gjennomførte dialogkonferanse med potensielle leverandører og andre interessenter som forberedelse til utlysning av anbud for bygging av dagsturhyttene. Hensikten var å opprette dialog med aktørene i markedet og for å få innspill og kunnskap om løsninger basert på gitte kriterier for valg av tomt og tegninger.
Digital dialogkonferanse med påfølgende 1-til-1-møter ble gjennomført 28. januar 2021.

Les mer

Fylkeskommunen ønsket særskilt innspill på følgende;​

  • Hvordan redusere kondensvann i hyttene ?​
  • Hvordan redusere vekt på konstruksjonen som kan gjøre transport mer effektiv?​
  • Hvilke materialvalg kan både gi lav vekt, lang levetid og god økonomi?​
  • Hvordan løse behovet for leselys og oppholdslys i hyttene ?​
  • Hvordan vurderer markedet maks prisgrense på 830 000 kr. Eks mva ?​
  • Hvilke metoder for grunnarbeidet vurderes kan nyttes for oppdraget ?​
  • Hvilke løsninger kan benyttes for sanitæranlegget til dagsturhytten ?​

Konkurranse

Konkurransen var todelt, der deltakere måtte kvalifisere seg for å delta i konkurransen. Fire leverandører kvalifiserte seg hvorav Stad Kystbygg AS vant anbudskonkurransen med kontraktsverdi på rundt 25 millioner kroner eks. mva. ut fra en totalevaluering basert på tildelingskriteriene oppgaveforståelse, pris og opsjon på ekstra bestillinger.

Gjennomføring

De ti første hyttene er under oppføring høsten 2021

Les mer

Mer informasjon hos Rogaland fylkeskomune.

Om anskaffelsen

Rogaland fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank har invitert samtlige 23 kommuner i Rogaland til å bli med i dagsturhytteprosjektet. Prosjektet er en videreføring fra Vestland fylke, hvor dagsturhyttene  har blitt en sosial møteplass for alle aldre. På 2,5 år hadde det tidligere fylket Sogn og Fjordane med sine 110 000 innbyggere hele 350 000 dagsturhyttebesøk.

Formålet med dagsturhyttene er å motivere flest mulig ut på tur, oftest mulig for å holde seg i aktivitet, slik nasjonale helsemyndigheter anbefaler.  I tillegg til å være et turmål i seg selv og en  plass å søke ly for vær og vind, er dagsturhyttene en plass for kulturelle arrangementer i naturen og slik skape en sosial møteplass. Hver hytte skal også utstyres med et turbibliotek, og etablering av dagsturhyttene vil foregå i 2021 og 2022. 

Hyttene er like og er på 15 kvadrat innvendig. Det er bl.a behov for innovative løsninger for oppvarming, leselys, ventilasjon og sanitæranlegg i tillegg til frakt av materialer og oppføring.

Omfanget av konkurransen er på i underkant av 20 millioner kroner. I tillegg til dette kommer ulike opsjoner.  Dagsturhytten er tegnet av Rojo Arkitekter  AS i Trondheim. 

Gjennom en dialog med markedet håper oppdragsgiver å få nyttige innspill og verdifull informasjon om hvilke krav det vil være fornuftig å stille i en kommende anbudskonkurranse, hva kostnadene over tid vil være og at ved å utfordre markedet på løsninger rundt kondensproblematikk at det kan framkomme aktuelle løsninger. Det kan også være andre problemstillinger som leverandører ønsker å drøfte. Målet er å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet, redusere risiko for både oppdragsgiver og leverandører, samt å unngå at det stilles feilaktige eller uhensiktsmessige krav og få bedre måloppnåelse i anskaffelsen. 

Klikk her for mer informasjon om dialogkonferansen.

Veiledende kunngjøring på DOFFIN.

Film om dagsturhytteprosjektet i Rogaland: