Dagsturhytter i Rogaland

Dagsturhyttene har på få år rukket å bli en stor suksess i Vestland fylke. Nå kommer dagsturhyttene til Rogaland hvor alle 23vkommunene er med i prosjektet med sin egen dagsturhytte som et lavterskeltilbud for turgåere.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Tilbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@lup.no
450 00 910

Om anskaffelsen

Prosess

Behov

Hyttenes utseende er et viktig kjennetegn og varemerke for dagsturhytteprosjektet. I samarbeid med arkitekt er det laget en funksjons- og ytelsesbeskrivelse for dagsturhyttene i Rogaland.

Dialog med markedet

Rogaland fylkeskommune gjennomførte dialogkonferanse med potensielle leverandører og andre interessenter som forberedelse til utlysning av anbud for bygging av dagsturhyttene. Hensikten var å opprette dialog med aktørene i markedet og for å få innspill og kunnskap om løsninger basert på gitte kriterier for valg av tomt og tegninger.
Digital dialogkonferanse med påfølgende 1-til-1-møter ble gjennomført 28. januar 2021.

Les mer

Fylkeskommunen ønsket særskilt innspill på følgende;​

  • Hvordan redusere kondensvann i hyttene ?​
  • Hvordan redusere vekt på konstruksjonen som kan gjøre transport mer effektiv?​
  • Hvilke materialvalg kan både gi lav vekt, lang levetid og god økonomi?​
  • Hvordan løse behovet for leselys og oppholdslys i hyttene ?​
  • Hvordan vurderer markedet maks prisgrense på 830 000 kr. Eks mva ?​
  • Hvilke metoder for grunnarbeidet vurderes kan nyttes for oppdraget ?​
  • Hvilke løsninger kan benyttes for sanitæranlegget til dagsturhytten ?​

Konkurranse

Konkurransen var todelt, der deltakere måtte kvalifisere seg for å delta i konkurransen. Fire leverandører kvalifiserte seg hvorav Stad Kystbygg AS vant anbudskonkurransen med kontraktsverdi på rundt 25 millioner kroner eks. mva. ut fra en totalevaluering basert på tildelingskriteriene oppgaveforståelse, pris og opsjon på ekstra bestillinger.

Gjennomføring

De ti første hyttene er under oppføring høsten 2021

Les mer

Mer informasjon hos Rogaland fylkeskomune.