Bane NOR

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane Nor

Relaterte anskaffelser (6)

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…

StartOff – Bedre tjenestetilbud for syklister

Har du en tjeneste eller produkt som kan få flere til å ta i bruk sykkelen? Bane NOR søker en innovativ løsning som vil gi syklister et bedre tjenestetilbud på togstasjonen.

StartOff – Trygg sykkelparkering

Bane NOR ser etter nye løsninger og konsepter som gjør sykkelparkering på stasjonsområdet tryggere. Målet er å minske risiko for sykkeltyveri, både innendørs og utendørs, slik at flere reisende ønsker å bruke sykkel på vei til og fra toget.

KlimaGrunn – klimagassreduksjon i grunnarbeider

Krevende grunnforhold en rekke steder i landet medfører ofte behov for omfattende grunnforsterkning og sikringsarbeider for å hindre at skred utløses i utbyggingsprosjekter, spesielt i kvikkleireområder. I tillegg benyttes store offentlige ressurser årlig for å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur.…

Dronetjenester

Ras eller skred stopper toget. Rask, nøyaktig og relevant kartlegging fra hendelsesstedet er en nøkkelfaktorer for å få åpnet ulykkesstedet for trafikk igjen. Bane NOR ønsket å utfordre markedet på nye løsninger for observasjon som grunnlag for nødvendige tiltak. Løsningen…

Kundeinformasjon til reisende med tog

Omfanget og kompleksiteten i offentlig transport er konstant økende – stadig flere mennesker benytter offentlig kommunikasjon noe som setter store krav til logistikk og nøyaktig planlegging. I et moderne informasjons samfunn har brukere av offentlig kommunikasjon stadig økende forventninger til…