Pågående anskaffelse

Sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Flere offentlige virksomheter har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer, hvor målet er å minimere klimagassutslipp og ressursbruk. Offentlige virksomheter satser på ombruk og sirkulær økonomi, og ønsker derfor å diskutere hvordan vi får til denne omstillingen!

Prosess

Behovskartlegging

Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF har målsetning om økt materialgjenvinning, økt ombruk av bygningsmaterialer og at alle bygg som rehabiliteres eller rives skal kartlegge materialer og bygningsdeler for gjenbruk.

Les mer

For å nå disse målene ser de offentlige virksomhetene at man trenger et system eller en kommersiell arena for å håndtere registrering, innsamling, restaurering, videreforedling og videresalg for materialer i bygg i tillegg til å vurdere mulig gjenbruk i nye byggeprosjekter i regi av Oslo kommune og eventuelt salg til andre prosjekter.

Mobilisering av andre offentlige virksomheter

Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF og vi i Leverandørutviklingsprogrammet så behovet for at flere offentlige virksomheter gikk sammen for å ha en dialog med markedet.

Les mer

Offentlige virksomheter i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold ble invitert med inn for å se på om det var interesse for å rigge en felles dialog med markedet, og mulig en felles prosess. Seks andre kommuner og fylkeskommuner koblet seg på, og dette har nå vokst til å bli et regionalt prosjekt! Se veiledende kunngjøring på DOFFIN her

Dialog med markedet

Leverandører, forskningsmiljø, bedrifter og gründere inviteres til dialog og diskusjon om temaet 26.09.2018.

Les mer

Det vil være påfølgende 1:1-møter med offentlige virksomheter den 26.09.2018, hvor Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF fasiliterer og gjennomfører 1:1-møtene på vegne av initiativet. I etterkant av 1:1-møtene med leverandørene, vil alle de offentlige virksomhetene planlegge veien videre og diskutere om det er hensiktsmessig å anskaffe eller om man må ut i et utviklingsprosjekt, om de eventuelt skal anskaffe sammen eller hver for seg, og hva slags prosedyre man skal i så fall bør velge.

 

I Oslo er det målsetning om økt materialgjenvinning, økt ombruk av bygningsmaterialer og at alle bygg som rehabiliteres eller rives skal kartlegge materialer og bygningsdeler for gjenbruk. For å få til dette er det behov for å håndtere registrering, innsamling, restaurering, videreforedling og videresalg for materialer i bygg i tillegg til å vurdere mulig gjenbruk i nye byggeprosjekter i regi av Oslo kommune og eventuelt salg til andre prosjekter. Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte med andre offentlige byggherrer rundt hovedstaden. Fredrikstad kommune, Statsbygg, Asker kommune, Nittedal eiendom KF, Drammen kommune, AFK Eiendom FKF og Bellona er med og ønsker å utfordre leverandørenes til å komme med innspill for hvordan vi kan lage en kommersiell arena for dette.
De offentlige byggherrene som står bak initiativet tenker langsiktig og robuste løsninger når de bygger. Både offentlige og private byggherrer vil være relevant aktør og kjøpere av slike sirkulære løsninger.

Vi inviterer derfor til dialog og diskusjon om temaet 26.09.2018. Invitasjon og påmelding i dokumentet til venstre

Se utlysninger på DOFFIN her