Asker kommune satser på ombruk og innovasjon

av Ida Laustsen

'- Vi har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi til www.asker.kommune.no.

Basert på FNs bærekraftsmål

Asker kommune har mål om å være en miljøvennlig kommune, og legger FNs bærekraftmål til grunn for sin strategi. I 2020 slås Asker kommune sammen med Røyken og Hurum kommune. I forbindelse med kommunesammenslåingen, har Asker sett potensiale for ombruk og sirkulær tenking.  Asker har derfor opprettet prosjektet Ombruk, hvor de kartlegger og får oversikt over hva de faktisk trenger nytt – og hva som egner seg for ombruk. Asker ser spesielt på møbler og innvendige byggematerialer.

– Vi har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi til www.asker.kommune.no.

Nettverk for sirkulær økonomi

Asker kommune deltar sammen med flere offentlige aktører i nettverk for sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer. Gjennom dialog med markedet ble det besluttet at de offentlige virksomhetene  skulle fortsette å møtes jevnlig i nettverket, i tillegg til å gjennomføre pilotprosjekter. Asker kommune og Undervisningsbygg Oslo KF har fått tildelt midler fra Klimasats for å teste ut en markedsplass for ombruk av byggematerialer på henholdsvis 375 000kr og 188 000kr. Dersom du er nysgjerrig på nettverket eller ønsker å bli med, ta kontakt med idaskaaret.laustsen@nho.no for mer informasjon.

Innovasjon for å få til ombruk

Asker har inngått et innovasjonssamarbeid med Zero Emission Developments AS, , og Asker har også leid inn to sommerstudenter  som skal digitalisere alt inventar.

Her kan du lese hele saken på Asker kommune sine nettsider.