Møt GreenStock – gründerne som fant sin første, offentlige kunde på dialogkonferanse

av Ida Laustsen

GreenStock er en digital plattform for dem som ønsker å ombruke materialer og inventar. GreenStock deltok på dialogkonferanse for den innovative anskaffelsen "ombruk av byggemateriale" i 2018, og gjennom dialogkonferansen kom de i kontakt med sin første, offentlige kunde! I dette intervjuet deler Michael Curtis og Katja Samara sine erfaringer med å selge til det offentlige.

GreenStock er en digital plattform for dem som ønsker å ombruke materialer og inventar. GreenStock deltok på dialogkonferanse for den innovative anskaffelsen «ombruk av byggemateriale» i 2018, og gjennom dialogkonferansen kom de i kontakt med sin første, offentlige kunde! I dette intervjuet deler Michael Curtis og Katja Samara sine erfaringer med å selge til det offentlige.

Hva er potensialet i deres løsning? 
40 prosent av alt avfall, CO2 utslipp og bruk av energi og vannressurser i Europa kommer fra byggebransjen. Samtidig  erfarer bransjen og eiendomseiere at det er mange utfordringer ved ombruk av byggematerialer: tekniske, juridiske og økonomiske. GreenStock er en samhandlingsplattform som fjerner disse barrierene og gjør ombruk enkelt. GreenStock ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU i tett dialog med eiendomsbesittere og byggebransjen. GreenStock sine kunder skal slippe å bruke ressurser på å kartlegge og tolke lovverk.

Hvordan er det å ha det offentlige som en kunde når man skal utvikle nytt produkt?

Det er fordeler og ulemper med alt. Vi var virkelig heldige å komme i kontakt med Asker kommune helt i starten. De er fremoverlente og uredde, og fortjener “klimaprisens Oscar” (hvis det fantes en slik pris). Asker har søkt om midler fra Klimasats for å teste vår løsning. Slike søkeprosesser i det offentlige tar en del tid, og det er alltid en utfordring for et lite og innovativt selskap. Men samtidig når vi får midler har vi frihet til å fokusere på å bygge løsning som er både brukervennlig, klimavennlig og lønnsom.

Vi møter mange mennesker i det offentlige for tida, som brenner for sirkulær økonomi. I Nye Asker kommune jobber vi med Anja Østerli, som ved å bruke GreenStock-plattformen har kartlagt alt av Nye Askers inventar og byggematerialer, slik at det kan overføres og brukes andre steder. I tillegg får de se synlige gevinstene og fordelene som genereres i plattformen.

Også Trøndelag fylkeskommune tatt i bruk GreenStock for sitt nye byggeprosjekt Tiller VGS, som har høye ambisjoner ifht ombruk. Vi føler at det offentlige virkelig begynner å fokusere på sirkulær økonomi og handler deretter. Vi er også veldig takknemlige for klimasats midler fra Miljødirektoratet som gir mulighet til å teste bærekraftige og innovative løsninger.

Hvordan har dere opplevd dialog med det offentlige?

Generelt er alle veldig positive til ombruk og GreenStock. Men det er helt avgjørende for oss å møte de modige innovatørene i hver organisasjon for at noe skal skje. Det er disse innovatørene som blir både våre kunder og pådrivere av GreenStocks regionale nettverk for ombruk. Det tar tid å finne disse i hver organisasjon. Vi tilbyr testing av en digital løsning som ikke finnes fra før, og da er det vanskelig å tenke tradisjonelle anskaffelser.

Hva er de største utfordringene for en gründer ifht å levere til det offentlige?

Tid er den største utfordringen. Alle beslutninger tar tid, også enda mer tid. Og grundere med knappe ressurser og stramme tidsskjema er avhengige av raskere beslutninger for å kunne teste og videreutvikle sine produkter. Størrelse på kontrakten blir mindre viktig her. Det at man kan sette i gang, komme i direkte kontakt med kunden og evaluere brukeropplevelser er nøkkel til suksess.

Har du noen tips og råd til andre gründere om å selge til det offentlige?

Vær tålmodig, positiv og bruk god tid på å forstå hverdagen til offentlig ansatte. Mange har det veldig travelt, og innovasjon er ikke en del av deres stillingsbeskrivelse. Man må ha forståelse for at kommunen kan ikke stanse driften, “ta en pause”, alt må skje parallelt med ordinær drift. Og lær om interne beslutningsprosesser tidlig!

 

Mer informasjon om GreenStock finner du her: https://www.greenstock.no/web/

Se informasjon om prosjektet «ombruk av byggemateriale» her.