Bellona

Om Bellona

«Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.»

Bellona har engasjert seg i innovative anskaffelser både gjennom å samarbeid tett med Omsorgsbygg i Oslo og deres anskaffelser i byggeprosesser, samt i fellesinitiativet «Utslippfrie bygg- og anleggsplasser» hvor en rekke offentlige virksomheter, organisasjoner og klynger deltar.

Nettside: www.bellona.no

Kontaktinformasjon

Christian Eriksen

Seniorrådgiver, energi
chrise@bellona.no
+47 98 48 83 98

Relaterte anskaffelser

Ombruk av byggematerialer

Flere offentlige virksomheter har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer, hvor målet er å minimere klimagassutslipp og ressursbruk. Offentlige virksomheter satser på ombruk og sirkulær økonomi, og ønsker derfor å diskutere hvordan vi får til denne omstillingen!

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Bygg- og anleggsplasser bruker hovedsakelig fossil energi og står for en stor andel av forurensningen. En rekke offentlige utbyggere står nå samlet og stiller krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. For å realisere dette må det legges til rette for…