Bellona

«Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger. Vi arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.»

Bellona har engasjert seg i innovative anskaffelser både gjennom å samarbeid tett med Omsorgsbygg i Oslo og deres anskaffelser i byggeprosesser, samt i fellesinitiativet «Utslippfrie bygg- og anleggsplasser» hvor en rekke offentlige virksomheter, organisasjoner og klynger deltar.

Kontaktinformasjon

Christian Eriksen

Seniorrådgiver, energi
chrise@bellona.no
+47 98 48 83 98

Nettside

Relaterte anskaffelser (1)

Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

I 2017 initierte LUP "fellesinitiativet for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser" med 9 byggherrer i ryggen. I 2019 var verdens første utslippsfrie anleggsplass en realitet, og siden har det blitt mange flere og spredning til andre land. Byggebransjen er nå i…