Sammen om de gode løsningene for ombruk av byggematerialer!

av Ida Laustsen

Fra Fredrikstad i øst til Drammen i vest! Flere offentlige virksomheter i Viken og Oslo går sammen om dialog med markedet på feltet sirkulær økonomi. De ønsker å få til gode løsninger for ombruk av byggematerialer.

Fra Fredrikstad i øst til Drammen i vest! Flere offentlige virksomheter i Viken og Oslo går sammen om dialog med markedet på feltet sirkulær økonomi. De ønsker å få til gode løsninger for ombruk av byggematerialer.

Foto: Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Fredrikstad kommune, Asker kommune, Nittedal kommune, Drammen kommune, AFK Eiendom FKF, Bellona og Nasjonalt program for leverandørutvikling har tatt initiativ til en dialogkonferanse om hvordan de kan løse utfordringene knyttet til ombruk og gjenbruk av byggematerialer.

Mange kommuner har krav om å gjenbruke utstyr og resirkulere materialer. Per nå finnes det ingen løsning på hvordan man kan ombruke byggematerialer. Offentlige virksomheter satser på sirkulær økonomi, og ønsker derfor dialog med markedet om mulige løsninger! 26. september 2018 inviterer fellesinitiativet til dialogkonferanse.

– I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling har vi god erfaring med fellesinitiativ for innovative anskaffelser! Sammen viser vi markedspotensialet ved å stå sammen som innkjøpere og ta i bruk det utviklingspotensialet som ligger i
offentlige anskaffelser, sier Jon Søland, direktør for juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling i Omsorgsbygg Oslo KF.

De offentlige byggherrene som står bak initiativet tenker langsiktig og robuste løsninger når de bygger. Undervisningsbygg Oslo KF har allerede
prøvd seg på ombruk i Ruseløkka skole.

– Ruseløkka skole er vårt første prosjekt hvor vi ombruker bygningsmaterialer. Vi ønsker å ombruke teglsteinen, takbjelker og trappetrinn i nye Ruseløkka skole eller på andre bygg. Det er plasskrevende å rense og lagre teglsteinen. Videre er det utfordrende å gjøre andre ombrukbare materialer som innerdører og ribbevegger tilgjengelig for privatpersoner, sier Tore Fredriksen, eiendomsdirektør i Undervisningsbygg Oslo KF.

Det er viktig at de offentlige virksomhetene får en god dialog med bedrifter, gründere og forskningsmiljø for å løse utfordringene.

– Vi arrangerer denne dialogkonferansen for å få oversikt over mulighetsrommet og innovasjonspotensialet, før vi eventuelt går videre med anskaffelser. Det er viktig at potensielle leverandører benytter anledningen til å møte oss på denne konferansen, sier Søland i Omsorgsbygg.

– Vi får eksempler på hvordan man har jobbet med dette andre steder, hvilke prosjekter man ønsker å teste ut løsninger på, i tillegg til finansieringsmuligheter og støtteordninger. Dette blir en spennende dag, sier Søland.

Informasjon og påmelding til dialogkonferansen finner du her

Tore Fredriksen, eiendomsdirektør i Undervisningsbygg Foto: Undervisningsbygg Oslo KF