Pågående anskaffelse

Førerløse kjøretøy

Avinor ønsker å utfordre markedet til å utvikle ny og framtidsrettet teknologi innenfor kontroll og styring av maskiner/kjøretøy inne på flyplassområdet. Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Sammen med maskin- og teknologiprodusenter, forskningsmiljø og operativt miljø i Avinor ønsker vi å se på nye mulige løsninger til kontroll og styring av maskinparken.

Avinor har en maskin og bil park som består av ca 2000 enheter totalt. Disse betjenes av skiftgående personell ute på alle lufthavnene.
Flere av lufthavnene leier inn ekstraressurser vinterstid. Dette medfører at Avinor benytter flere titalls MNOK pr år knyttet til vinterdrift.

Krav om effektivisering og kostnadsreduksjon utfordrer oss på alle områder , også på vinterdrift. Utfordringene her søker vi å finne løsninger på sammen med aktuelle leverandør er. Moderne teknologi innen sensorer og programvarer er kommet så langt at flere av disse systemene bør kunne overføres til Avinor og våre kjøretøy.