Pågående anskaffelse

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og Skien kommune inviterer alle kommunene til Telemark, Vestfold og Kongsbergregionen til en fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Erfaringene viser at flere kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide om slike anskaffelser. Dette gjør at man får opp volumet på anskaffelsen. Anskaffelsen er i samsvar med anbefalinger fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet om å oppskalere bruk av digitale trygghetsalarmer. Gjennom å samarbeide på denne måten vil kommunene dele erfaringer, utforske ulike behov og sammen utfordre markedet på å få fram fremtidens løsninger.

Prosess

Behov

Skien kommune, har som deltager i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, deltatt i pilotprosjekter, verksteder og annet innbyggernært arbeid for å kartlegge og forstå innbyggernes reelle behov for digitale trygghetsalarmer.

Les mer

Det legges opp til å etablere kompetansegrupper på tvers av kommunene innen områdene hjemmetjeneste, IKT og serviceteknikere. Kompetansegruppene skal fokusere og ivareta behovene i sin tjeneste, men også bidra til en felles helhetsforståelse. Disse kompetansegruppene vil være en ressurs og involveres gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Behovskartlegingsworkshop

"Den kjenner best skoen som har den på" er det et ordtak som sier. Det å kartlegge behovet til aktører som er direkte berørt av produktet eller tjenesten som skal anskaffes er essensielt for å få de "rette" fremtidsrettede løsningene. Aktører fra 13 kommuner i Telemark og Vestfold deltok 29.mai 2017 på workshopen - brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale, stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Resultatet av workshopen, sammen med erfaringer fra tilsvarende anskaffelser i andre kommuner, skal danne grunnlaget for å gå i dialog med markedet om alternative løsninger som kan dekke behovet.

Dialog

Det inviteres til dialogkonferanse 30. august 2017.