Lytt til de «med skoen på»

av Cecilie Endresen

"Den kjenner best skoen som har den på" er det et ordtak som sier. Grunnlaget for en god innovativ anskaffelsesprosess er en grundig behovskartlegging. Det å kartlegge behovet til aktører som er direkte berørt av produktet eller tjenesten som skal anskaffes er essensielt for å få de "rette" fremtidsrettede løsningene. Det var også målsettingen når Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet med Skien kommune i front inviterte til workshop med brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale, stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Aktører fra 13 kommuner i Telemark og Vestfold deltok.

«Den kjenner best skoen som har den på» er det et ordtak som sier. Grunnlaget for en god innovativ anskaffelsesprosess er en grundig behovskartlegging. Det å kartlegge behovet til aktører som er direkte berørt av produktet eller tjenesten som skal anskaffes er essensielt for å få de «rette» fremtidsrettede løsningene. Det var også målsettingen når Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet med Skien kommune i front inviterte til workshop med brukere, ansatte og pårørende som er involvert i bruken/tjenesten rundt digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Aktører fra 13 kommuner i Telemark og Vestfold deltok.

Resultatet av workshopen, sammen med erfaringer fra tilsvarende anskaffelser i andre kommuner og dialog med markedet om alternative løsninger som kan dekke behovet, skal danne grunnlaget for en anskaffelse som skal gjøre hverdagen bedre for alle involverte aktører. Og det at mange kommuner går sammen om en felles anskaffelse gjør også sitt til at mulighetsrommet, til å utfordre leverandørene til å «strekke seg» litt lenger for å dekke behovet som Vestfold- og Telemarks-kommunene beskriver, blir større.

Neste på agendaen for kommunene er å gå i dialog med leverandørene for å få innspill og  løsningsforslag som kan gi ennå mer informasjon om hva kommunene kan etterspørre når de lyser ut konkurransen. Så gjenstår det å se om markedet tar utfordringene …. Kommunene legger hvertfall ned et godt stykke arbeid gjennom bruk av innovative anskaffelser for å rede grunnen for at de kan komme med gode, fremtidsrettede, løsninger!