Skien inviterer – trygghetsskapende teknologi

av Cecilie Endresen

110- Telemark, som er dagens responssenter for trygghetsalarmer, er i ferd med å anskaffe mottak for trygghetsskapende teknologi. Nå inviterer Skien kommune andre kommuner i Telemark og Vestfold med på anskaffelse av trygghetsskapende teknologi som kan tilknytte seg tjenester på responssenteret.

110- Telemark, som er dagens responssenter for trygghetsalarmer, er i ferd med å anskaffe mottak for trygghetsskapende teknologi. Nå inviterer Skien kommune andre kommuner i Telemark og Vestfold med på anskaffelse av trygghetsskapende teknologi som kan tilknytte seg tjenester på responssenteret.

Interesserte kommuner inviteres nå til et informasjonsmøte 13. februar i Skien, hvor bakgrunn og organisering av videre prosess med anskaffelsen vil gjennomgås. Er du en kommune i Telemark eller Vestfold, som har en en intensjon om å anskaffe trygghetsskapende teknologi, anbefaler vi å delta på møtet. Vi har erfart betydelige samhandlingseffekter gjennom tidligere anskaffelser. Både i forhold til erfarings- og kompetansegunnlaget man får ta del i, men ikke minst den effekten som ligger i volumet på anskaffelsen. Volumet ser vi i mange tilfeller bidrar til å utfordre markedet ytterligere til å finne de beste, fremtidsrettede løsningene – til det beste for brukerne av teknologien i din kommune.

Se INFORMASJON og INVITASJON OG PROGRAM