Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet (GKI)

GKI er organisert som et kjøpsavtalesamarbeid med Skien kommune som vertskommune. Et overordnet mål for GKI er å sørge for at alle anskaffelser til kommunene gjennomføres kostnadseffektivt og i henhold til lov, forskrift og politisk vedtatte retningslinjer, samt med hensyn til miljø og samfunnsansvar.
Kommunene skal gjennom felles rammeavtaler og samordnende innkjøp søke å oppnå stordriftsfordeler ved bedre innkjøpspriser og betingelser, samt lavere kostnader ved innkjøpsprosessen. Styret for GKI består av rådmennene i de seks deltakerkommunene.

Kontaktinformasjon

E-post:

gki@skien.kommune.no

Telefon:

35 58 10 00

Relaterte anskaffelser (1)

Digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer

Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI) og Skien kommune inviterer alle kommunene til Telemark, Vestfold og Kongsbergregionen til en fellesanskaffelse av digitale stasjonære og mobile trygghetsalarmer. Erfaringene viser at flere kommuner har behov på samme felt, og at det er smart å samarbeide…