Fremtidens baderom Bano
Tilgjengelig

Løsning fra

Innovativ baderomsløsning avlaster helse- og omsorgspersonell

Foto: Bano AS
Sist oppdatert
Stellerutinene til helse- og omsorgspersonell blir enklere å utføre, og beboerne på sykehjem blir mer selvstendige i hverdagens gjøremål. - Vi ser en stor sammenheng mellom selvhjelp hos brukeren og deres følelse av verdighet. Det er ingen som ønsker mere hjelp enn ytterst nødvendig på badet, sier Daniel Nesse, Direktør for forretningsutvikling i Bano-gruppen.

Behovet: baderom med optimal arealutnyttelse

Det startet med at Oslobygg KF så etter en fleksibel baderomsløsning med optimal arealutnyttelse for sykehjem og omsorgsboliger. Bakteppet var at eldre baderom i sykehjem og omsorgsboliger ikke tilfredsstilte dagens forskriftskrav, og at nye bad som fulgte teknisk forskrift ble for store for mange beboere, noe som økte risikoen for fall ved forflytning.

I 2016 inviterte Oslobygg KF i samarbeid med LUP og Norsk forskningslaboratorium for universell utforming til konkurranse. Bano AS var en av tre vinnere, og med støtte fra Innovasjon Norge satte de i gang med å teste og videreutvikle løsningen.

Flere samarbeids- og innovasjonsprosjekter

Bano har vært involvert i flere samarbeids- og innovasjonsprosjekter med kommuner og forskningsmiljø, støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Det seneste prosjektet har mottatt 10,5 millioner i støtte fra Forskningsrådet til å utvikle en automatisert produksjonsteknologi for baderom.

Løsningen: Et vendbart toalett

Løsningen er enkel: et vendbart toalett som øker selvstendigheten til brukeren, samtidig som det gjør det lettere for hjelpepersonell å bistå. Dette vendbare toalettet ble ferdigutviklet i 2020/2021, og komplementerte et eksisterende konsept Bano hadde utviklet i samarbeid med Helse Bergen noen år tidligere: “fremtidens baderom” for sykehus der innredning, areal, ergonomi og hygiene stod i sentrum.

– Det som er grunntanken bak konseptet vårt er at brukeren skal kunne være mest mulig selvstendig. Det får vi til med gjennomtenkte løsninger som strategisk plasserte støttehåndtak som tåler høy belastning, lett justering av høyde på toalett og servant og det vendbare toalettet, sier Nesse.

Når en bruker går inn på badet, er det håndtak på begge sider av døren som gjør det mulig å forflytte seg rundt på badet uten å gå tom for grep. Brukeren kan heve og dreie toalettsetet rundt slik at han kan vaske hendene sine i vasken uten å reise seg. Samtidig er håndtak plassert i rekkeviddes avstand fra toalettet slik at brukeren kan reise seg og forflytte seg trygt.

Rapporter fra sykehjem og omsorgsboliger viser:

 • I situasjoner hvor man før trengte to pleiere, klarer man seg ofte med én pleier.
 • Omsorgspersonell bruker mindre tid på morgenstell, og har mer tid til andre oppgaver.
 • Færre rapporterte uønskede hendelser, som for eksempel fall.

I korte trekk

 • Den eldre kan bli boende hjemme lenger.
 • På sykehjemmet klarer den eldre mer selv.
 • Badet bruker mindre areal.

Lettere for helsepersonell å unngå vonde stillinger

Uten et vendbart toalett hadde det ikke vært mulig å plassere en vask nære da det hadde kommet i veien for en rullestol. Når toalettsetet vendes rundt mot vasken, kan en rullestol få plass både foran og på siden, samtidig som omsorgspersonell lettere kan komme til når det kreves assistanse.

– Det blir en mer verdig situasjon for pasienten, og omsorgspersonell får en optimal arbeidsstilling. Det er en stor fordel for pleieren, mener Nesse og legger til: – Pleieren har for første gang nå et toalett som tilpasser seg arbeidssituasjonen, i stedet for at de må tilpasse seg toalettet, slik det er med andre toaletter.

– Når det allerede er mangel på helsepersonell, og andelen eldre i befolkningen øker, er det ekstra viktig å ta vare på de ressursene vi allerede har. Et tiltak er å tilrettelegge for pleieren slik at de unngår å bli sykemeldt, som for eksempel at installasjonene på badet gjør pleiesituasjonen mindre belastende og tidkrevende.

- Daniel Nesse

De fleste kommuner har Bano-bad

I 2019 testet Oslo kommune det vendbare toalettet på tre ulike sykehjem og en omsorgsbolig, etterfulgt av 6-7 kommuner. I følge Nesse har et stort antall kommuner i Norge installert ett eller flere Bano-bad, men det vendbare toalettet er fortsatt nytt i markedet.

– Det vendbare toalettet finnes ikke så mange steder foreløpig, men interessen er kjempestor, og det er en stor interesse i det private markedet for dette, uttaler Nesse.

Fremtidens baderom Bano
Foto: Bano

Skryt fra Oslobygg

Det var Jan Tore Lindskog i Oslobygg KF og Johnny Nersveen fra NTNU som først kom på idéen om mindre og mer funksjonelle baderom, og satte i gang forskningsprosjektet.

Noen år senere satt begge i jurien (sammen med representanter fra DoGa, NMBU, NAV hjelpemiddelsentral i Oslo og Sykehjemsetaten i Oslo kommune) under innovasjonskonkurransen som Oslobygg KF arrangerte i 2016. Lindskog husker godt vinnerløsningen til Bano:

– De hadde den beste og mest innovative løsningen. Deres løsning tilrettela for mindre bad, men vel så universelt – i tillegg til at det støtter kravene til byggteknisk forskrift TEK17, sier Lindskog. Han legger til at det er positivt at Husbanken har endret støtteordningen til å også omfatte mer kompakte bad slik som Bano’s.

Det vendbare toalettet ble først testet på Norsk forskningslaboratorium for universell utforming på NTNU i Gjøvik. Deretter testet Oslo kommune løsningen på tre ulike sykehjem og en omsorgsbolig.

– Vi fikk veldig, veldig gode tilbakemeldinger fra både brukere og ansatte. Erfaringene viste også at eldre med nedsatt kognitiv funksjon trenger hjelp og veiledning, som er en nyttig erfaring å ha med seg videre, konkluderer Lindskog.

Bano AS

 • Leverer komplette løsninger for baderom i sykehjem, omsorgsboliger og private hjem.
 • Lanserte første konseptet for baderom i 2002.
 • Fabrikkene på Sandane i Nordfjord produserer hoveddelen av produktene.
 • Waterland Private Equity har siden 2021 eid to tredeler av Bano, som har bidratt til Bano’s ekspansjon i Europa.
 • Kontorer i Bergen, Stockholm og Roskilde. Partnere i Benelux-landene, Finland og Storbritannia.

Leverandør

Bano

Industrivegen 22, 6823 Sandane

https://www.bano.no/

Kontaktperson:

Daniel Nesse

Direktør Forretningsutvikling

daniel@bano.no+47 95 97 87 60

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no