Helhetlig virksomhetsstyring
Tilgjengelig

Løsning fra

Et skybasert verktøy for helhetlig virksomhetsstyring

Foto: Framsikt AS
Sist oppdatert
Det skybaserte verktøyet til Framsikt har gitt Nordlandsbedriften to gasellekåringer og over to hundre kommuner som kunder. - Det har fått bra gjennomslag i markedet, og har vært et veldig vellykket innovasjonsprosjekt mellom oss og offentlig sektor, sier daglig leder i Framsikt, Halvor Walla.

Behovet: digitalt verktøy for virksomhetsstyring

Flere norske kommuner trengte et digitalt verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring. På den tiden behovet ble identifisert, fantes det ingen systemer som kunne tilfredsstille behovet.

Framsikt tok tak i denne problemstillingen, og tok initiativ til en innovasjonskontrakt i 2014, støttet av Innovasjon Norge. Det ble starten på økonomistyringsverktøyet Framsikt.

I 2017, samme år som den første versjonen av løsningen var klar, inngikk Telemark fylkeskommune en kontrakt med Framsikt som innebar en videreutvikling av det eksisterende verktøyet. Dette samarbeidet stoppet etter hvert opp på grunn av store organisasjonsendringer knyttet til sammenslåingen med Vestfold fylkeskommune. Telemark og Vestfold fylkeskommune har senere blitt kunder av Framsikt.

Framsikt har siden ferdigstillelsen av første versjon fortsatt å utvikle verktøyet gjennom utviklingsavtaler med ulike kommuner. En ny innovasjonskontrakt i 2019 fikk støtte av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Løsningen: skybasert verktøy for planlegging og styring

Spoler vi frem til 2023, har Nordland-bedriften gått fra tre gründere til hundre ansatte fordelt på ulike kontorer rundt om i landet, i tillegg til ett i Bangalore, India. Løsningen Framsikt, ved samme navn som bedriften, blir nå brukt av mer enn to hundre kommuner og fylkeskommuner.

– Det har fått bra gjennomslag i markedet, og har vært et veldig vellykket innovasjonsprosjekt mellom oss og offentlig sektor, sier daglig leder i Framsikt, Halvor Walla.

Løsningen er et skybasert system for planlegging og styring av økonomien i en kommune, De ulike modulene i løsningen sikrer at kommunen jobber godt med strategier, aktiviteter og målsetninger, parallelt med oversikt og styring over utviklingen i kommunens økonomi.

Systemet legger til rette for at alle ledere kan samarbeide på tvers av avdelinger og aktiviteter, slik at når kommunale politikere trenger en rask innføring i hva som foregår, får de en god nok oversikt til å ta informerte beslutninger.

Helhetlig virksomhetsstyring
Framsikt på desktop og mobil, Foto: Framsikt

Tilpasset norske regelverk

Framsikt er tilpasset norske regelverk som kommuner og fylkeskommuner følger for budsjettering og annet som inngår under virksomhetsstyring. Derfor kan foreløpig bare norske virksomheter bruke løsningen. Den kan utvikles til å tilfredstille kravene i andre land, men foreløpig ønsker Framsikt AS å begrense utviklingsprosjektene til norske behov.

Bedre beslutningsgrunnlag for politikerne

Programvaren legger til rette for at man kan planlegge årsbudsjett, langsiktig budsjett, strategi, aktiviteter og målsetninger – og ta hensyn til parametere som befolkningsutvikling, aktivitet, renter og avdrag fra investeringsprosjekter. Slik at man kan se kostnadsutviklingen i kommunen flere år frem i tid.

– I løsningen kan man strukturere strategi- og budsjettdokumenter etter bestepraksis slik at det danner et godt beslutningsgrunnlag for ledere og politikerne. Det har vært et viktig mål for utviklingen å gjøre det lettere for administrasjonen å lage forståelige dokumenter, slik at politikerne har best beslutningsgrunnlag, forklarer Walla.

- Når vi startet var det mange som trodde at dette ikke ville gå fordi norske kommuner er altfor ulike til å kunne jobbe likt, men vi føler at samhandlingen mellom kommunene har gått veldig bra; både i forhold til utvikling av løsningen, og i etableringen av standardiserte beste-praksis prosesser.

- Halvor Walla

Videre utvikling og skalering

Teknologisk utvikling og nye krav fra kommunene gjør at aktivitetsnivået hos Framsikt fortsatt er i høygir for å utvikle nye funksjonaliteter og moduler. Fra 2018 har bedriften vokst mellom førti til seksti prosent hvert år, og Walla ser for seg at denne utviklingen kommer til å fortsette.

-Det er fortsatt en lang liste av ting vi planlegger å lage en løsning for. En ting vi jobber mye med er å komprimere styringsdata fra ulike tjenesteområder som skoler, barnehage, helse og så videre. Det er veldig nyttig å slå sammen disse dataene for å gi en sammenstilt status til politikere og ledelsen.

– I tillegg er det integrasjoner mot mye brukte systemer i kommunen som for eksempel regnskapssystemer, lønn- og personalsystemer, sak- og arkivsystemer, prosjektstyringssystemer og ulike fagsystemer, sier Walla.

Framsikt AS

  • Startet opp 2014 i Bø, Nordland med tre ansatte.
  • Ble i 2020 kjøpt opp av Visma, som eier 87,5% av Framsikt.
  • Tilbyr en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring til norske kommuner og fylkeskommuner.
  • Har 100 ansatte (per juni 2023) fordelt på kontorer i Bø, Sandvika, Bangalore i India, Lillehammer, Trondheim og Bodø.
  • Ble i 2020 og 2021 kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv. Omsatte i 2021 for 83 millioner kroner.

Leverandør

Framsikt

Postboks 24, 8469 Bø i Vesterålen

https://framsikt.no/

Kontaktperson:

Halvor Walla

Daglig leder

halvor@framsikt.no

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no