Kompetanseutveksling i staten
Tilgjengelig

Løsning fra

Digital tjeneste for kompetanseutveksling

Illustrasjon: DFØ
Sist oppdatert

Behovet: økt kompetanseutveksling i staten

For at statlige virksomheter skal klare å rekruttere og beholde nødvendig og kritisk kompetanse, må de bli bedre på å utnytte kompetansen som finnes i hele staten. En løsning er å sende ansatte på hospitering hos andre statlige virksomheter. Dette har vært lite tilgjengelig, i tillegg til at koblingsarbeidet har vært en manuell og tidkrevende prosess.

Derfor fikk DFØ oppdraget med å få på plass en digital løsning som gjør kompetanseutveksling enklere. I 2022 lyste DFØ det ut som et StartOff-prosjekt, og etter en utvelgelsesprosess, vant Gture sin idéskisse frem som beste løsning. Gture fikk muligheten til å utvikle en minimumsløsning (MVP, Minimal Viable Product) over en periode på 15 uker.

StartOff

Startoff er et rammeverk for anskaffelser tilpasset startups. Det er en definert prosess med kontinuerlig veiledning, leverandøren får betalt underveis og veien mot en ny løsning er raskere med kun 15 uker utvikling. Passer for oppdragsgivere som ønsker nye løsninger, og ser muligheter ved å jobbe med gründerbedrifter.

Løsningen: matchmaking på digital plattform

IT-selskapet Gture har i løpet av 15 uker utviklet en digital plattform for kompetanseutveksling som automatiserer matchingen av hospiteringsmuligheter og ansatte med passende kompetanse. Ledere kan registrere sine hospiteringsmuligheter, og plattformen vil gi forslag på passende, tilgjengelig kompetanse.

– Statlige virksomheter har slitt med at det har vært utilgjengelig og ingen standardisert prosess, og de har brukt mye tid på den manuelle koblingen mellom ansatte og hospiteringsmulighetene. Det at vi har forenklet denne koblingen, gir stor verdi, forteller Selma Ahlsand, som har ledet prosjektet i Gture.

Matchingen mellom hospiteringsmuligheter og ansatte med passende kompetanse blir foreslått automatisk av løsningen. Løsningen er programmert til å matche etter fagområde, i tillegg til at det er mulig å filtrere kandidater etter stillingstittel, virksomhet eller sted.

For å gjøre tilgjengeliggjøre plattformen, kan brukere se en oversikt over hospiteringsmuligheter og kompetansebehov uten at de trenger å registrere seg eller logge inn. For å legge inn åpninger eller behov for kompetanse, må virksomheten registreres gjennom HR-avdelingen, som deretter gir tilgang til lederne i organisasjonen.

Kompetanseutveksling i staten
Slik ser det ut når man kommer inn på nettsiden. Utlysningene nederst på siden er kun eksempler, og ikke reelle.

Smidig utvikling

Ved å gjøre brukertester hver tredje til fjerde uke, har Gture samlet inn verdifulle tilbakemeldinger som de har brukt til å forbedre plattformen underveis. De har også fått god hjelp av prosjektgruppen i DFØ til å tilpasse ord og uttrykk etter det som brukes i staten.

– Vi har brukertestet HR-ressurser i statlige virksomheter, ledere og ansatte. Vi har prøvd å dekke alle de tre rollene som går inn i plattformen. HR var veldig positive: de sa at denne plattformen har de ventet på i mange år, så det var gøy, ivrer Ahlsand.

Det er ikke bare statlige virksomheter som har uttrykt behovet for en slik løsning. Gture skal, ifølge Ahlsand, ha møtt flere interesserte fra både kommuner og privateide selskaper som ser nytten av et slikt verktøy.

Skisserte gevinster

  • Stimulerer til mer kompetanseutveksling innad og på tvers av statlige virksomheter.
  • Enkel plattform som gjør det mer tilgjengelig, og effektiviserer matchmaking-prosessen.

Fordeler ved kompetanseutveksling

  • Ansatte får muligheten til å jobbe med nye utfordringer uten å bytte jobb.
  • Virksomheter får tilført ny kompetanse gjennom personer utenfra som kommer på hospitering, og ansatte som kommer tilbake fra hospitering.
  • Kompetanseutveksling er et viktig grep for å beholde og utvikle kompetansen til sine ansatte. I tillegg bidrar det med å gjøre virksomheten til en attraktiv arbeidsplass.

DFØ er fornøyde med samarbeidet

– Samarbeidet med Gture har vært en veldig positiv opplevelse. Gture er svært kundeorienterte og har vært gode på å finne kreative og gode løsninger under utviklingen.  De har vært åpne og lydhøre for våre behov og tilbakemeldinger, sier prosjektleder og HR-rådgiver i DFØ Malin Ruud Andersen.

DFØ vurderer videre bruk av løsningen, men det er for tidlig til at de kan uttale seg om og hvordan den skal implementeres.

– Under denne prosessen har vi blitt bedre kjente med brukerbehovet når det kommer til HR, ledere og medarbeidere i staten. Dette har skapt en bedre forståelse av feltet og vil være verdifullt for hvordan vi går videre i prosessen for å få til en større deling av kompetanse i staten.

Leverandør

Gture

Rådhusgata 17, 0158 Oslo

https://gture.com/

Kontaktperson:

Henrik Tveit

Prosjektleder

henrik@gture.com476 37 470

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no