Staut kjøretøysperre
Tilgjengelig

Løsning fra

Kjøretøysperrer tilpasset nordisk klima

Foto: Prodtex
Sist oppdatert
Prodtex har løst utfordringen med bevegelige kjøretøysperrer som ikke påvirkes av kulde, snø og salt. - Sperrene har et veldig lavt behov for vedlikehold. De skal stå ute i drift over lang tid uten at en trenger å gjøre noe med de, forteller administrerende direktør i Prodtex Sigbjørn Nordstrand.

Behovet: kjøretøysperrer tilpasset nordisk klima

I det nye Regjeringskvartalet er det behov for områdesikring med kjøretøysperrer. Disse skal sikre funksjonene i Regjeringskvartalet, og regulere trafikk inn og ut av området. Dagens kjøretøysperrer er ikke lagd for nordiske forhold, og det har medført hyppig service og utskifting.

Med ni millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, inngikk Statsbygg to innovasjonspartnerskap i 2022: et med Cody AS, og et med Prodtex. De to selskapene skulle utvikle hver sin løsning for bevegelige og driftssikre kjøretøysperrer. Etter endt prosjektløp besluttet Statsbygg til slutt å gå til innkjøp av løsningen til Prodtex.

Løsningen: kjøretøysperre med beskyttet motor

Teknologibedriften Prodtex har utspring fra verfts- og leverandørindustrien på Sunnmøre, og har tatt med seg denne kompetansen inn i utviklingen av de nye kjøretøysperrene. Erfaringen med konstruksjon av skipsutstyr som skal stå i hardt vær og sjøsprøyt, har inspirert designet og materialbruken på kjøretøysperrene.

– Alt av motor og tekniske deler er i en innelukket modul som beskytter for vær og vind. Ting som gjerne ble eksponert for vann og salt før, ligger nå lukket og skjermet fra forholdene på utsiden. Så vi har prinsipielt gjort en annen type design enn sperrene sånn som de er per i dag, forteller administrerende direktør i Prodtex Sigbjørn Nordstrand.

Kjøretøysperrene er designet spesielt for nordiske forhold, og skal derfor tåle store temperatursvingninger, salting, brøyting, erosjon, vann og is. Derfor er den synlige delen av kjøretøysperrene – røret som stikker opp av bakken – et tomt skall som går opp og ned.

Røret er produsert i svart stål, og et ytre belegg i rustfritt stål, som “printes” på ved hjelp av en teknikk som kalles laser metal deposition (LMD). Konstruksjonen i sin helhet er ekstremt robust, da det er en forutsetning av sperrene skal kunne stå stødig selv når en lastebil i høy hastighet kolliderer rett i kjøretøysperrene. Løsningen har bestått kollisjonstest og har også blitt testet i drift over to uker på dagens Regjeringskvartal.

- Den viktigste egenskapen til kjøretøysperren handler om vedlikehold. Den gir store besparelser på drift og vedlikehold fordi den er bygd på en sånn måte at den krever lite tilsyn.

- Sigbjørn Nordstrand

Enklere vedlikehold

Når kjøretøysperrene har behov for vedlikehold, kan de løftes opp av bakken, og erstattes av en ny sperre i løpet av kort tid. Slik unngår man vedlikehold på stedet, noe som medfører stenging av gater og andre tiltak som hindrer trafikkflyten.

Hverken ledninger eller motoriske deler blir eksponert ved utskiftning, noe som gjør at faren for skader under utskiftning er svært liten. Både dette og vannskader har vært et gjennomgående problem med dagens kjøretøysperrer

Videre markedspotensial

De nye kjøretøysperrene er designet for å kunne produseres i større skala og selges til en konkurransedyktig pris. Nordstrand mener selv at investeringskostnaden ikke er stor sett i forhold til kapasiteten kjøretøysperrene har, og det reduserte behovet for vedlikehold.

Prodtex har avtale om å levere de første sperrene til Regjeringskvartalet i november 2023. Det er avtalt en leveranse på totalt 57 sperrer til byggetrinn 1 av Regjeringskvartalet.

– Vi tror det er et stort potensial for denne kjøretøysperren, også internasjonalt, kanskje spesielt i land med røffe forhold slik som vi har i Norge, avslutter Nordstrand og legger til at de allerede har fått en del andre interessenter.

Staut kjøretøysperrer
Slik ser kjøretøysperrene til Prodtex ut. Stålrøret er et tomt skall som går opp og ned fra bakken. Foto: Prodtex

Prodtex AS

  • Tilholdssted: Ulsteinvik i Møre og Romsdal.
  • Etablert i 2018 med ni ansatte som hadde bakgrunn i bygging av skip i stål.
  • Fabrikk på Fiskå, Vanylven kommune i Møre og Romsdal hvor de produserer stålkonstruksjoner til bruer.
  • Etablerte ny fabrikk på Dragsund i Møre og Romsdal for produksjon av kjøretøysperrer.

Leverandør

Prodtex

Sjøgata 30, 6065 Ulsteinvik, Norge

https://www.prodtex.no/

Kontaktperson:

Sigbjørn Nordstrand

Administrerende direktør

sigbjorn.nordstrand@prodtex.com+47 416 55 877

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no