Norsk produksjonsteknologi kan utkonkurrere internasjonale aktører

av Iris Straume

Ut av konkursrammede Kleven Verft oppstod det i 2018 en ny bedrift i Ulsteinvik - Prodtex. Gründerne bak selskapet hadde lang erfaring med skipsbygging. Denne kunnskapen skulle de bruke til å løfte norsk produksjonsteknologi frem i det internasjonale markedet.

Installasjon av prototype i Oslo 16. mars 2023. Fra venstre: Arild Djupvik fra Prodtex og Ole Vestrum fra Forsvarsbygg. Foto: Prodtex.

Det avgjørende vendepunktet for oppstartsbedriften kom i 2020 da de inngikk et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) med Statens Vegvesen, delfinansiert av Innovasjon Norge med 15,3 millioner kroner.

I løpet av prosjektet utviklet de en automatisert laser-hybrid sveiseteknologi til bruk i brukonstruksjoner av stål. Men bruer er bare én industri. Prodtex hadde tro på at teknologien deres kunne brukes på flere områder.

Regjeringskvartalet: behov for bedre løsninger

Med oppføringen av det nye Regjeringskvartalet er det et uttalt mål at prosjektet skal bidra til innovasjon. Siden det har vært mye problemer med dagens kjøretøysperrer, bestemte Statsbygg seg for å undersøke om det fantes bedre løsninger i markedet.

Dermed satte Statsbygg, med hjelp fra LUP og DFØ, i gang en innovativ anskaffelse. To parallelle innovasjonspartnerskap for kjøretøysperrer ble inngått i januar 2022: ett med Skien-baserte Cody AS, og ett med Sunnmørsbedriften Prodtex. Utviklingsmidlene fra Innovasjon Norge på ni millioner kroner var avgjørende for at Statsbygg valgte å sette i gang prosjektet.

Etter ett og et halvt år med utvikling står nå to prototyper klare. Begge kjøretøysperrene har bestått akseptansetesten, men bare én bedrift får signere endelig kjøpskontrakt. Fredag 9. juni annonserte Statsbygg at de ville signere kontrakt med Prodtex.

– Vi er veldig fornøyde med løsningen. Nå gjøres det noen små forbedringer fra prtotype til produksjonsmodell. Prodtex har allerede laget en innstøpingsmodul, så produksjonen av de første starter nå, avslører prosjektleder i Statsbygg Marius Botten.

Staut kjøretøysperrer
Slik ser kjøretøysperrene til Prodtex ut. Stålrøret er egentlig et tomt skall som går opp og ned fra bakken. Foto: Prodtex

Kjøretøysperrer tilpasset nordiske forhold

Kjøretøysperrene sin hovedfunksjon er å sikre Regjeringskvartalet, og sørge for at trafikken inn og ut av området er regulert. Temperatursvingninger, salt, brøyting, erosjon, vann og is har medført hyppig vedlikeholdsbehov av dagens sperrer, noe som er dyrt og forstyrrendre – og i værste fall en sikkerhetsrisiko.

Prodtex mener selv å ha løst utfordringen med sine bevegelige kjøretøysperrer designet for norske vintre. Mye av tanken bak designet er hentet direkte fra erfaringer med konstruksjon av skipsutstyr:

– Ting som gjerne blir eksponert for vann og salt i dagens sperrer, ligger nå lukket og skjermet fra forholdene på utsiden. Så vi har prinsippielt valgt å gjøre en helt annen type design. Mye av vår erfaring kommer fra maritim industri hvor ting blir utsatt for store krefter, poengterer administrerende direktør i Prodtex Sigbjørn Nordstrand.

Prodtex starter med første leveranse til Regjeringskvartalet allerede i juni 2023, og i løpet av de neste årene skal de etter planen levere 57 sperrer til det nye kvartalet.

Automatisert produksjon gir markedsfordel

– I forhold til det som finnes i markedet i dag, så er vi rimelig sikre på at vi har fått et bra produkt. Den største utfordringer var å få et driftssikkert og vedlikeholdsvennlig produkt, og det mener vi at vi nå har fått, sier Botten.

Prisen skal ifølge Botten også være konkurransedyktig sett i forhold til forventet levetid og reduserte vedlikeholdskostnader. Kjøretøysperrene skal produseres på Prodtex sin nyetablerte fabrikk i Dragsund ved Ulsteinvik.

– Vi tror at disse kjøretøysperrene har et større nedslagsfelt enn bare i Norge. Fordelen med Prodtex er at de har automatisert store deler av produksjonen, og det gir en kvalitet og leveransedyktighet som kan utkonkurrere utenlandske aktører, avslutter Botten.

Få med deg introduksjon av kjøretøysperrene på webinar: Finn løsninger for bærekraftige bygg og anlegg 16. juni 2023.