To nye løsninger for flomvarsling er utviklet

av Iris Straume

Da Ottadalen i 2018 ble rammet av flom, kom varselet alt for sent. Det satte i gang et prosjekt som har munnet ut i to nye løsninger for flomvarsling. Begge løsningene har løst utfordringen med å gi tidligere og mer presise varsler. Hvis de blir tatt i bruk kan det spare kommunen for store summer.

Slik så det ut i Skjåk under flommen i Ottadalen 2018. Foto: Politiets helikopter

På vegne av de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk, gjennomførte Regionrådet Nord-Gudbrandsdal en før-kommersiell anskaffelse, hvor det til slutt stod igjen to leverandører: Skred AS og Sintef Energi. Begge har utviklet hver sin løsning for flomvarsling, og nå er det opp til kommunene om de ønsker å gå til en anskaffelse.

Tor Taraldsrud, Naturforvalter i Skjåk kommune og Åge Tøndevoldshagen, Brannsjef i Lesja og Dovre Brannvesen, har fulgt prosjektet tett, og bistått med faglig kompetanse på vegne av kommunene. Selv om de ved prosjektets slutt står igjen med to løsninger som de kun kan gå til kjøp av ved å utlyse en ny anskaffelse, så er de positive til måten prosjektet ble gjennomført på.

– Jeg syns før-kommersiell er en genial måte å jobbe på! Fordi det er forferdelig utfordrende å skulle detaljbeskrive en fasit og tro at vi får alt. Da er det bedre å invitere partene til bords og presentere utfordringen, så kan leverandørene selv bestemme hvordan løsningen skal se ut, sier Tøndevoldshagen.

– Vi har fått to løsninger, og begge gir tidligere og mer presise varsler. Test av begge løsningene viser at de kan simulere flom ganske bra. Funksjonaliteten og brukervennligheten i de to løsningene er forskjellig, utdyper Taraldsrud.

De to har startet jobben med å informere om løsningene og prosjektet for politisk ledelse i kommunene som har vært involvert i prosjektet. Ingenting er bestemt foreløpig, men både Taraldsrud og Tøndevoldshagen er tydelige på at de håper det ender med anskaffelse.

Delta på frokostwebinar 30. mars 2023 hvor du får høre mer om løsningen og prosjektet.

Kan spare store summer for kommunene

– Fellesnevneren er at flom koster: det har en samfunnskostnad som er gedigen på mange ulike plan, og jo bedre forberedt du er, jo tidligere varsel du får og jo mer målrettet du kan iverksette de riktige tiltakene, desto flere ting lar du være å ødsle bort, påpeker Tøndevoldshagen.

Bare i Skjåk kommune kostet flommen i Ottadalen 160 millioner i opprydning og skader på infrastruktur. Skal man legge til ødeleggelsene på private bolighus, blir prislappen enda større.

– Små bekker blir kjapt store, og vannet finner veier som det helst ikke skal ta – der kanskje en gravemaskin på én time ville gjort susen og berget huset. Da kan du si det så enkelt som at det ene bolighuset som blir berget betaler regningen for den jobben vi har gjort flere ganger, forteller Brannsjefen.

– Én ting er at du får varsel om at det kommer flom. En annen ting er hvordan det skjer i praksis. Skred AS sin løsning er operativ og lavterskel. Sintef sin er bedre egnet på et høyere beredskapsnivå som NVE og større beredskapsaktører. Fellesnevneren for de begge er at de har funnet fram til et produkt som er helt nytt i markedet, avslutter Taraldsrud.

Naturforvalter Tor Taraldsrud i Skjåk kommune ved elva Skjøli som er betydelig oppgradert etter siste storflom i Skjåk. Foto: Geir Olsen