Regionrådet Nord Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan mellom kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samt Innlandet Fylkeskommune.

Samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale.

Kontaktinformasjon

http://www.nord-gudbrandsdal.no/