Regionrådet Nord Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal er et samarbeidsorgan mellom kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja samt Innlandet Fylkeskommune.

Samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale.

Kontaktinformasjon

<p>http://www.nord-gudbrandsdal.no/</p>