Flomrespons
Under utvikling

Løsning fra

Detaljert og lokal flomprediksjon

Glomma under vårflommen i 2018. Foto: iStock
Sist oppdatert

Behovet: tidlig og lokal varsling

Kommunene i Oppland hadde behov for en løsning som kunne predikere lokale varsler for flom på et tidlig stadium, da det ville gi kommunene en mulighet til å iverksette skadereduserende tiltak før flommen inntraff.

På vegne av de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk, utfordret Regionrådet Nord-Gudbrandsdal markedet på hvordan fremtidens flomvarsling kunne gjennomføres bedre ved hjelp av teknologiske hjelpemidler. Prosjektet ble gjennomført som en før-kommersiell anskaffelse, og fikk åtte millioner kroner bevilget fra Forskningsrådet.

Det ble utviklet to løsninger i dette prosjektet. Denne teksten omtaler løsningen utviklet av SINTEF Energi. Den andre løsningen er utviklet av Skred AS.

Før-kommersiell anskaffelse

En før-kommersiell anskaffelse er en prosedyre som kan brukes til å utvikle en løsning som ikke eksisterer i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse, hvor de beste løsningene inviteres med til neste fase. Etter avsluttet utvikling og test, er den før-kommersielle anskaffelsen ferdig. Oppdragsgiver kan velge å gå til anskaffelse av løsningen gjennom en ny anskaffelse som er åpen for markedet.

Løsningen: Sanntids hydrologiske kart for flomepisoder

SINTEF Energi har sammen med underleverandøren Deltares utviklet en løsning for flomprediksjon som er fleksibel og adaptivt ved at den kontinuerlig kan oppdateres med nye modeller og data. Slik kan de enkelt skreddersy løsningen til brukerens behov.

– Noe av det innovative, sammenlignet med andre løsninger, er at vi ikke bare viser vannføringen, men hva det betyr sett i forhold til oversvømmelse. Ved å se hvilke områder som blir oversvømt, er det enklere å planlegge beredskap og tiltak, sier seniorrådgiver og forsker i Deltares Bernhard Becker.

SINTEF sine hydrologiske modeller kvernes sammen med globale og nasjonale værdata i en programvare utviklet av Deltares. Ut i andre enden får sluttbrukeren et kart som viser hvor det er sannsynlig at elver og bekkeløp kommer til å renne over, og hvor store områder som kommer til å bli berørt.

– Dagens flomvarsler er mer generaliserte, mens vi kan inkludere effekten av uregulerte sideelver og se på små nedbørfelt. Vi fokuserer også på kritiske områder, som for eksempel bruer og nærhet til skoler i våre modeller. Slik kan vi gi mer detaljert informasjon for utsatte områder, sier forsker og prosjektleder i SINTEF Energi Ana Adeva-Bustos.

Det hydrologiske kartet for flomepisoder kan reprodusere historiske flommer og predikere flommer to til tre dager frem i tid. Programvaren bruker historiske data på vannføring for å vise hvordan bekker og elver renner gjennom landskapet.

For at løsningen skal kunne fungere på et beredskapsnivå, må modellen mates med lokale data og kunnskap om kritiske områder i det aktuelle området. Det er ikke gjort i dette prosjektet, men mulighetene ligger der.

– Vi kan spesialtilpasse varselet etter hva som er viktig for brukeren, slik at beredskapen får den informasjonen de ser etter, og beslutningstakere får et godt grunnlag. Lokale data og kunnskap om verneverdige områder kan puttes inn i modellen slik at den tilpasses alle mulige lokale variasjoner, forklarer Adeva-Bustos.

Flomrespons
Slik illustrerer programmet hvilke elver og bekker som renner over, og hvilke områder som blir oversvømt.

Veien videre

SINTEF Energi og Deltares ser for seg å utvikle løsningen videre slik at den kan brukes direkte på beredskapsnivå.
De ser også på mulighetene for å samarbeide med NVE, slik at de kan diskutere hvordan deres løsning kan tilføre nyttig informasjon til NVEs eksisterende modeller og varslingssystemer.

Sintef Energi AS

  • Forskningsinstitutt for anvendt forskning. Skaper energiløsninger innen utslippsfri energi, havvind, vannkraft, bioenergi, hydrogen m.m.
  • Rundt 300 ansatte med kontor i Trondheim.
  • En del av SINTEF, ett av Europas største uavhengige forskningsinstitutt.

Deltares

  • Uavhengig forskningsinstitutt for anvendt forskning innen vann og undergrunnsteknikk.
  • Tilbyr flere programvare- og simuleringsløsninger.
  • Rundt 850 ansatte. Hovedkontor i Nederland, og kontorer i Asia og USA.

Leverandør

SINTEF Energi

Prinsens gt. 1A, 7013 Trondheim

https://www.sintef.no/sintef-energi/

Kontaktperson:

Ana Adeva Bustos

Forsker

ana.adeva.bustos@sintef.no

Deltares

Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft, Nederland

https://www.deltares.nl/en/

Kontaktperson:

Bernhard Becker

Seniorrådgiver og forsker

bernhard.becker@deltares.nl

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no