Sel kommune

Sel er en kommune i Innlandet fylke, nord i Gudbrandsdalen. Det bor i overkant 5.600 innbyggere i kommunen.

Otta er kommunesenteret i Sel og regionsenter for Nord-Gudbrandsdalen.

Kontaktinformasjon

https://www.sel.kommune.no/