Sel kommune

Sel er en kommune i Innlandet fylke, nord i Gudbrandsdalen. Det bor i overkant 5.600 innbyggere i kommunen.

Otta er kommunesenteret i Sel og regionsenter for Nord-Gudbrandsdalen.

Kontaktinformasjon

https://www.sel.kommune.no/

Relaterte anskaffelser (1)

Gamle Otta skole – et nytt og attraktivt boligområde

Når den nye Otta barneskole ble tatt i bruk i 2023, ble den gamle skolen fraflyttet. Dette gir muligheter for ny by- og boligutvikling i Otta. Området "gamle Otta skole" ligger ved Ottaelva i et etablert boligområde som tidligere ble…