Innovasjonsparterskapet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» et steg videre

av Gørill Horrigmoe

C3 – Centre for Connected Care, Sunnaas sykehus og Oslo kommune inviterer næringslivet med på å utvikle nye, smarte løsninger for slagrammede sammen næringslivet – i et innovativt partnerskap. Nå er partnerskapet kommet et steg videre i prosessen og kunngjøringen ligger ute på Doffin.

C3 – Centre for Connected Care, Sunnaas sykehus og Oslo kommune inviterer næringslivet til deltakelse med å utvikle nye løsninger for slagrammede pasienter. Nå er partnerskapet kommet et steg videre i prosessen og kunngjøringen ligger ute på Doffin.

Dette er et innovativt partnerskap som skal utvikle løsninger som hjelper slagrammede med å gjenvinne så mye som mulig av funksjonaliteten  som  går tapt etter et slag. Løsningen skal sikre at pasienten får riktig type og riktig mengde trening etter endt rehabiliteringsopphold. En vesentlig faktor for den nye  løsningen er at den motiverer  til  mengdetrening.

Innovasjonspartnerskap er en ny prosedyre som kombinerer både utvikling og mulighet for kjøp i en og samme kontrakt.

Mer om innovasjonspartnerskapet

Kunngjøringen på Doffin