Senter for fremtidig helse – C3

C3 er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret skal drive forskning i tett samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Senterets hovedmål er å etablere nye innovative servicemodeller i helse- og omsorgssektoren, med utgangspunkt i en systemtenkning hvor brukeren involveres og gis påvirkningskraft for egen helse.

Kontaktinformasjon

Kari Hengebøl, kaheng@ous-hf.no

Relaterte anskaffelser (1)

Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!

Senter for fremtidig helse (C3), Sunnaas sykehus og Oslo kommune har 6-7 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bedre rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Løsningen(e) skal utvikles gjennom anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap.