Rollag kommune

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i overkant av 1400 innbyggere.

Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m.

Kontaktinformasjon