Innovative anskaffelser skal bidra til å nå intensjonene i byplanen

av Cecilie Endresen

"Innovative anskaffelser skal bidra til å nå intensjonene i byplanen", sa byplansjef Inger Synnøve Kammerud på leverandørkonferansen på Hønefoss 8.februar.
"Byplanen skal møte fremtiden. Vi definerer behov, så håper vi dere hjelper oss å finne løsningene", utfordret hun de rundt 40 leverandørene som deltok på konferansen på.

«Innovative anskaffelser skal bidra til å nå intensjonene i byplanen», sa byplansjef Inger Synnøve Kammerud på leverandørkonferansen på Hønefoss 8.februar.
«Byplanen skal møte fremtiden. Vi definerer behov, så håper vi dere hjelper oss å finne løsningene», utfordret hun de rundt 40 leverandørene som deltok på konferansen på.

Byplansjef, Inger Synnøve Kammerud

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity-tilbud som gir ca. 30 min. reisetid til Oslo. Hønefoss forventer økt befolkningsvekst som følge av Ringeriksbanen, noe som kan gi opp til 10.000 nye innbyggere frem mot 2030. Ringerike kommune vil kunne ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen nærmere 80.000. Dette åpner for fantastiske muligheter for Ringeriksregionen og Hønefoss.

Konkrete anskaffelser «står i kø»
En byutviklingsstrategi for Hønefoss for perioden 2018 – 2040 er nå vedtatt og et utkast til byplanen/områdereguleringen – som skal gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss skal utvikles som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter – er planlagt sendt på høring nå i januar 2019. Fremover vil konkrete anskaffelser «stå i kø» for å imøtekomme alle behovene som en konsekvens av den økte befolkningsveksten. Hvordan kan Ringerike kommune benytte disse anskaffelsene til å sørge for å få bærekraftige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger på sine behov?

Både kommunen og leverandørene ble utfordret                                                                                                                                                                                                                     På leverandørkonferansen 8.februar, hvor et 40’talls leverandører deltok i tillegg til bred deltagelse fra Ringerike kommune, utfordret NHO Viken Oslo og Nasjonalt program for leverandørutvikling både kommunen og leverandørene; Ringerike kommune, som behovseier, til å gå i dialog med leverandørene og leverandørene til å komme med gode innspill på løsninger som svarer opp det behovet kommunen presenterer.

Et 40-talls leverandører, i tillegg til ansatte i Ringerike kommune, lyttet ivrig til planer og metoder

Kræsjkurs i Innovative anskaffelser                                                                                                                                                                                                                                           Etter selve leverandørkonferansen hvor byplanen, byutviklingsstrategien og konkrete forestående anskaffelser ble presentert, var det tilbud om startprogram/kræsjkurs i innovative anskaffelser; ett for kommunen og ett for leverandørene.

Så nå er det bare å ta verktøykassen med innovative anskaffelser i bruk; både for kommune og leverandører, for å nå målsettingene om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike!

Stort engasjement blant deltagerne fra Ringerike kommune og BaneNor på kræsjkurset

Innlegg fra leverandørkonferansen og presentasjonene fra kræsjkursene finner du her:

190208 Byplanen Hønefoss v byplansjef Inger Synnøve Kammerud

190208 Store investeringsprosjekter – Ringerike kommune Jostein Nybråten

190208 Nina Solli, reg.dir. NHO Viken Oslo -Ringerike- innovative anskaffelser

190208 Innovative anskaffelser på Ringerike, Cecilie M. Endresen Leverandørutviklingsprogrammet

190208 IOA_Kræsjkurs Innovative anskaffelser Ringerike kommune

190208 Startprogram Leverandører Ringerike