Innovasjonspartnerskap med Cody AS fra Skien og Prodtex AS fra Ulsteinvik

av Harald Aas

Det nye Regjeringskvartalet er under oppføring i Oslo, og det etableres sikring med et ytre og et indre perimeter. For å sikre god flyt i Regjeringskvartalet vil det være behov for driftssikre, bevegelige kjøretøysperrer for å regulere trafikk inn og ut av området. Kjøretøysperrene skal i tillegg fungere godt for alle som bruker byrommene i og rundt regjeringskvartalet, inkludert gående og syklende. I konkurranse med 10 kvalifiserte tilbydere var det selskapene Cody AS og Prodtex som vant frem og som nå så skal utvikle sine løsninger.

Statsbygg har jobbet raskt med gjennomføringen av sine to innovasjonspartnerskap til tross for corona-utfordringer. Også i det andre  innovasjonspartnerskapet til Statsbygg; Smarte vegger er det inngått kontrakt med et konsortiet bestående av Inventas fra Trondheim, Vyrk fra Rogne og Spilka Industri fra Ålesund.

– Vi ser fram mot et spennende og innovativt samarbeid og har tro på at vi kan finne gode løsninger, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

Kjøretøysperrene skal slippe gjennom nødvendige leveranser og transport, og hindre uønsket trafikk på en smidig måte. Illustrasjon: LUP

Les hele saken om kjøretøysperrer på Statsbygg hjemmeside

Det er kartlagt en rekke utfordringer knyttet til dynamiske kjøretøysperrer i nordisk klima. I allerede monterte løsninger har man erfart at det blir slitasje i form av salting, brøyting, erosjon, temperatursvingninger, dårlig drenering og vanninntrengning. Slitasjen fører til stort behov for service og utskifting. Vedlikehold og utskifting av kjøretøysperre er utfordrende i en bysituasjon hvor kontinuerlig drift er høyt prioritert på grunna av trafikal flyt.

– Vi tror det er mulig å finne nye løsninger som kan ivareta samme krav til sikkerhet og funksjon, men på en måte som bidrar til enklere drift og vedlikehold enn det man kjenner i dag. Derfor satte vi i 2020 i gang en prosess med to parallelle innovasjonspartnerskap, kalt «STAUT – kjøretøysperre til å stole på», forklarer Weiby.