Statsbygg har valgt partner til prosjektet Smarte vegger

av Harald Aas

Statsbygg har nå valgt innovasjonspartner for Smarte vegger som ble utlyst i fjor. Etter forhandlinger med tre tilbudsgivere har Statsbygg bestemt seg for å gå videre med et konsortiet bestående av Inventas fra Trondheim, Vyrk fra Rogne og Spilka Industri fra Ålesund. Nå står de foran en to års utviklingsperiode, og dersom de kommer i mål med en løsning som møter behovene, kan de første Smarte veggene bli å finne i Regjeringskvartalet.

Materialvalg og byggemetode for innvendige bygningsdeler er ett av områdene der Statsbygg ser store muligheter for forbedring både innen effektivisering av byggeprosesser og bidrag til redusert miljøfotavtrykk. Økt bruk av prefabrikkering og industrialiserte byggesystemer kan gi bedre materialutnyttelse, og utvidet bruk av trebaserte materialer kan bidra til reduserte utslipp og bedre muligheter for sirkulære og bærekraftige produkter.

Statsbygg har nå inngått et innovasjonspartnerskap for utvikling av et  industrialisert byggesystem som ivaretar samme funksjoner, ytelser og behov som en tradisjonelt bygget innervegg. Dette er f. eks. skjulte tekniske installasjoner, dørmiljøer og tekniske gjennomføringer i veggene, lydkrav og brannkrav, og med løsninger for håndtering av avvik på byggeplass

Les mer om Statsbygg sitt innovasjonspartnerskap Smarte vegger.

Les mer om saken på Statsbygg.no