Hvordan skal vi måle innovative anskaffelser?

av Harald Aas

Mer kunnskap, bedre oversikt og kontroll, og et bedre beslutningsgrunnlag er noen av de viktigste grunnene til at vi bør måle innovative anskaffelser. Det store spørsmålet er imidlertid HVORDAN vi skal måle? Det var tema for årets første Team innovative anskaffelser med over 60 deltakere fra programmets 29 partnere. I dette innlegget finner du opptak fra samlingen og presentasjonene som ble holdt.

Mer kunnskap, bedre oversikt og kontroll, og et bedre beslutningsgrunnlag er noen av de viktigste grunnene til at vi bør måle innovative anskaffelser. Det store spørsmålet er imidlertid HVORDAN vi skal måle? Det var tema for årets første Team innovative anskaffelser med over 60 deltakere fra programmets 29 partnere. I dette innlegget finner du opptak fra samlingen og presentasjonene som ble holdt.

Se invitasjonen til samlingen

Det ble gjort opptak av deler av samlingen som du kan se her

NB! Klikk på lenkene i programmet for å laste ned presentasjonene fra samlingen.

12.00  Innledning, Harald Aas i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

12.15  Meldinger fra våre eiere (innlegg uten foiler ser du i opptaket)

Nytt fra DFØ, Marit Holter-Sørensen, Avdelingsdirektør divisjon for offentlige anskaffelser

12.50  Måling av innovative anskaffelser (IOA) i EU og Norge, med Birgit Nordstrand fra DFØ og Svend Boye fra Oslo Economics

13.10  Pause

13.20  Måling av IOA i Sykehusinnkjøp, Lars Johan Frøyland, direktør forretningsutvikling

13.35  Måling av IOA i Trondheim kommune, Robert Grande, innkjøpssjef

13.50  Diskusjon i grupper (se oppsummeringen fra gruppediskusjonene i opptaket)

Arbeidet med måling av innovative anskaffelser vil fortsette på flere fronter:

  • DFØ viderefører og videreutvikler sine nasjonale målinger av innovative anskaffelser og holder et øye med hvordan Norge gjør det på internasjonale målinger
  • LUP jobber videre, sammen med Oslo Economics med måling av effekter av utvalgte innovative anskaffelser og effektene fra sine øvrige programaktiviteter rettet mot offentlige innkjøpere og leverandører/utviklere
  • Programmets partner (kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter) jobber med å få på plass systemer for måling av virksomhetenes aktiviteter innen innovative anskaffelser.

Har du innspill eller spørsmål om måling av innovative anskaffelser? Ta kontakt med Harald Aas eller Hilde Sætertrø i LUP