Velferdsteknologi – alternative teknologier, tjenesteinnovasjon, ledelsesforankring og driftsmodeller på agendaen i Hallingdal

av Cecilie Endresen

Det var mange inntrykk og informasjon å fordøye for de nærmere 120 deltagerne på fagdag og markedsdialog i Hallingdal 1-2.november. De 6 Hallingdalskommunene og de 18 andre kommunene som var representert på konferansen fikk mange "regnestykker" å gyve løs på. Kari Bjørkheim i Lindås kommune serverte 2 "ligninger" for å lykkes med anskaffelse av velferdsteknologi; teknologi=organisasjonsutvikling og innovasjon=gevinstrealisering. Det understreket også Gry Røste da hun delte Lørenskog kommune sine erfaringer med tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi. Hun synliggjorde organisasjonsendringer de opplevde var nødvendig for å sette brukeren i sentrum og se "hele" mennesket. Kommunene fikk også et lite dykk i hva de 21 ulike leverandørene kunne tilby av produkter og løsninger; både på et leverandørtorg og i en workshop hvor kommunene og leverandørene sammen lagde ulike scenarier basert på Hallingdalskommunenes 3 personas (brukerperspektiv).

Det var mange inntrykk og informasjon å fordøye for de nærmere 120 deltagerne på fagdag og markedsdialog i Hallingdal 1-2.november. De 6 Hallingdalskommunene og de 18 andre kommunene som var representert på konferansen fikk mange «regnestykker» å gyve løs på. Kari Bjørkheim i Lindås kommune serverte 2 «ligninger» for å lykkes med anskaffelse av velferdsteknologi; teknologi=organisasjonsutvikling og innovasjon=gevinstrealisering. Det understreket også Gry Røste  da hun delte Lørenskog kommune sine erfaringer med tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi, hvor organisasjonsendringer var nødvendig for å sette brukeren i sentrum og se «hele» mennesket. Kommunene fikk også et lite dykk i hva de 21 ulike leverandørene kunne tilby av produkter og løsninger; både på et leverandørtorg og i en workshop hvor kommunene og leverandørene sammen lagde ulike scenarier basert på Hallingdalskommunenes 3 personas (brukerperspektiv).

Dagen etter bearbeidet kommunene informasjonen de hadde innhentet på dag 1 i en workshop. Den informasjonen, sammen med erfaringene de har gjort i behovskartleggingen og piloteringen, var grunnlaget for startskuddet for valg av driftsmodell og anskaffelsesstrategi. Nå gjenstår anskaffelsesarbeidet og innhenting av ytterligere informasjon fra leverandørene før konkurransegrunnlaget kan skrives.

 

Arrangørene:

Fv. Cecilie Endresen, Leverandørutviklingsprogrammet, Kristin Standal, Velferdsteknologiprogrammet og Hamsa Ganic, Prosjektleder Velferdsteknologiprosjektet i Hallingdal

 

Presentasjonene finner du her:

Odd Egil Stavn, Rådmann Flå kommune

Cecilie M. Endresen, Regional pådriver Leverandørutviklingsprogrammet

Hamsa Ganic, prosjektleder Velferdsteknologiprogrammet Hallingdal

Kristin Standal, Leder Velferdsteknologiprogrammet i KS

Kari Bjørkheim, Prosjektleder Lindås kommune

Gry Røste, Kommunaldirektør Helse og Omsorg i Lørenskog

Workshop dag 1

Introduksjon til verksted dag 1, Julie Tronstad, PA Consulting

Leverandørtorg