Frokostwebinar: finn løsninger for smarte og trygge veier oppsummert

av Iris Straume

Norge har et stort etterslep på sikring og oppgradering av veier og tunneler. I stedet for å vente ti år på fysiske sikringstiltak, finnes det bedre løsninger som kan settes i drift raskt og potensielt redde mange liv i årene fremover.

Jon H. Stordrange i NHO Transport (til venstre) blir utfordret av daglig leder i LUP Ingebjørg Harto. I midten: daglig leder i Counting Hero Jone Rasmussen.

Se opptak fra webinaret nederst i saken. 

Tre slike løsninger ble presentert på tirsdagens frokostwebinar. Trafsys sitt nye evakueringssystem for tunneler er allerede i bruk i tre fylkeskommuner; Counting Hero sin løsning for detaljerte trafikkdata er i drift på flere kameraer i Troms og Finnmark; mens varslingssystemet for snøskred utviklet av Norconsult, Norsar og Alcatel Submarine Networks (ASN) forventes å være klart høsten 2023.

Disse tre løsningene er et resultat av innovative offentlige anskaffelser, og alle har til felles at de kan effektivisere arbeidet med å sikre og vedlikeholde veinettet. Troms og Finnmark fylkeskommune er neppe alene når de sier at samferdselsbudsjettet ikke strekker til dyre tiltak:

– Vi har rundt fire hundre skredpunkt langs fylkesveiene våre. Å skulle sikre alle disse med tradisjonelle tiltak – som for eksempel skredoverbygg og tunneler til 500-600 000 kroner per meter – er selvfølgelig helt uoverkommelig med dagens samferdselsbudsjetter. Derfor jobber vi i Troms og Finnmark fylkeskommune med å finne nye, smartere løsninger for å gi risikoreduksjon og større sikkerhet for flest mulig, sier prosjektleder i Troms og Finnmark fylkeskommune Espen Lauvlund Nilsen.

Så gjenstår det å se om løsningen de har utviklet sammen med Norconsult & co vil fungere like smart som de har tenkt. Resultatene fra teststedet i Holmbuktura utenfor Tromsø har foreløpig gitt gode indikasjoner. Går alt som det skal, ser Norconsult, Norsar og ASN for seg å bruke løsningen til varsling og deteksjon av steinsprang, jordskred og leirskred.

Veien fra pilot til skala

For at det skal gå riktig vei med alle de tre innovasjonene, og alle innovasjoner som sådan, er bedriftene avhengig av å skalere løsningene sine til flere. LUP bidrar med å gjøre løsningene kjent, men vi ser også at det er en utfordring at oppdragsgivere ikke er like gode til å sette av midler til å investere i løsningene etter endt prosjekt.

– Når et innovasjonspartnerskap ender så vellykket som dette, hvor dette har klart å løse det problemet som ble etterspurt, er det helt avgjørende at det investeres i løsningen, uttaler daglig leder i Trafsys Terje Floor Heggeland om den manglende bestillingen fra oppdragsgiver Statens Vegvesen.

Derimot har fremoverlente aktører som Agder fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Troms og Finnmark fylkeskommune gått foran og bestilt Trafsys sin løsning i flere av sine tunneler.

Innovasjon er per definisjon bare innovasjon om det blir tatt i bruk. Da holder det ikke å bare gjennomføre et innovasjonspartnerskap – det må også investeres i løsningen etterpå. Det er ingen sikre utsikter for hverken leverandørene eller oppdragsgiver når de utvikler og tar i bruk innovasjon, og da er vi avhengig av modige aktører som tør å bane vei for flere. Troms og Finnmark fylkeskommune er én av disse.

– Vi har så store samferdselsutfordringer at vi er nødt til å tenke nytt og jobbe smartere for å løse alle disse. Og i så måte så er jo innovative offentlige anskaffelser et fantastisk verktøy for å utvikle de beste løsningene, poengterer Nilsen.

 

02:07 Ingebjørg Harto, leder i LUP
05:10 Ingrid Dahl Hovland, direktør i Statens Vegvesen (denne presentasjonen vises igjen helt til sist i sendingen da lysbildet fryste. Spol frem til 1:02 for å se med lysbilder)
12:26
Samtale: Ingebjørg og Jon H. Stordrange, adm .dir. i NHO Transport
15:49 Trafsys v/ daglig leder Terje Floor Heggeland
22:52 Helen Roth, daglig leder i VIA – Næringsklyngen for transportinfrastruktur
29:23 Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder i Troms og Finnmark fylkeskommune
34:35 Norconsult og Norsar v/ prosjektleder Finn Kåre Nyhammer og viseadministrerende direktør Arve Mjelva
43:58
Counting Hero v/ daglig leder Jone Rasmussen
50:09 Erik Selmer, seniorrådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune
58:08
Samtale: Ingebjørg, Jon H. Stordrange og Jone Rasmussen
1:02:00 Ingrid Dahl Hovland, direktør i Statens Vegvesen

Mer om løsningene som blir presentert

Automatisk innsamling av trafikkdata
Ny teknologi for snøskredvarsling
Vandrende lyd leder trafikanter ut av tunnel i sikkerhet

Få med deg de neste frokostwebinarene

Finn løsninger for flom og overvann
30. mars 2023

Finn løsninger for digitale helseverktøy
27. mars 2023

Finn løsninger for bærekraftige bygg og anlegg
25. mai 2023