Tunellsikkerhet Evacsound
Tilgjengelig

Løsning fra

Vandrende lyd leder trafikanter ut av tunnel i sikkerhet

Lærdalstunellen som ligger på strekningen Oslo - Bergen. Foto: Terje Floor Helgeland
Sist oppdatert
Som førsteman ut i verden til å bruke lyden av sauebjeller som redningsverktøy, vedkjenner Terje Floor Heggeland i Trafsys at han syntes det er rart at ingen andre har kommet på ideen om å bruke noe liknende før: - Når du ikke kan bruke øynene dine til å finne veien ut, så må du bruke noe annet. De fleste av oss er kjent med talemeldinger fra før, men vi ville bruke noe som er mer universelt, som ikke er avhengig av språk.

Behovet: sikker selvredning ut av tunnel

Evakuering ut av tunnel ved brann eller en andre hendelser, skjer som regel gjennom selvredning. Det vil si at trafikantene selv må ta seg ut av tunnelen enten til fots eller med kjøretøy. For at selvredning i tunnel skal kunne fungere godt i en nødsituasjon, må tunnelen være utrustet med teknologi eller annet utstyr, som gir støtte til trafikanter og innsatsmannskaper. Dette er ikke tilfellet i dag.

I 2019 inngikk Statens Vegvesen et innovasjonspartnerskap med Trafsys AS og underleverandørene SINTEF Akustikk, NORCE og Norphonic, med det målet for øyet å utvikle en løsning som gjør det sikrere for trafikanter å redde seg selv ut av tunneler i en nødsituasjon.

Løsningen: vandrende lyd

Det er hovedleverandøren Trafsys, som med god hjelp fra Norphonic, har skapt løsningen kalt Evacsound. Norphonic er kjent for sine robuste ip-telefonløsninger som brukes offshore, mens Trafsys har tunnelkompetansen. Forskningsinstitusjonene SINTEF og NORCE har bidratt i gjennomføringen av tester og verifisering.

Heggeland, som er daglig leder både i Trafsys og Norphonic, mener at løsningene som tradisjonelt brukes i selvredning har en åpenbar mangel:

– Det har alltid vært visuelt: i fly har du disse grønne stripene langs midtgangen, og i bygg har du grønne skilt som viser nødutgang. Problemet er at hvis det blir røyk, så ser du ingenting, og da er visuelle hjelpemidler helt bortkastet – du ser ikke mer enn én meter foran deg.

Dermed var frøet til Evacsound sådd, og innovasjonspartnerskapet med Statens Vegvesen sørget for at Trafsys hadde midlene til å gå fra idé til ferdig konsept.

Evacsound er et varslingssystem som bruker vandrende lyd, eller psykoakustikk, som er vitenskapen om hvordan lyd påvirker hjernen. Systemet bruker sensorer til å fange opp og lokalisere brannhendelser, og leder trafikanter ut av tunnelen ved hjelp av en verbal-fri lyd som høres ut som sauebjeller. I tillegg er det ledende lys som visuelt hjelpemiddel.

Tunellsikkerhet Evacsound

En tunnel vil være utstyrt med flere Evacsound-enheter, bestående av høyttalere, mikrofon, sensorer og LED lys som kommuniserer over et datanettverk. Lyden de sender ut er synkronisert og vil lede deg i en bestemt retning avhengig av hvor du befinner deg i forhold til brannen og nærmeste utgang. Det er også mulig å sette opp en toveis-samtale med hver enhet.

De første testene av Evacsound ble utført i 2020, og etter videreutvikling av produktet og ytterlige tester kan Heggeland to år senere si seg fornøyd med resultatene.

Det eneste brukerne fikk vite var at de skulle følge en lyd. 91 prosent fulgte lyden og gikk i riktig retning, og det er over all forventning. Vi testet også med bakgrunnsstøy, slik at det blir så likt en reell situasjon som mulig, og heller ikke det ga noen signifikant forskjell.

- Terje Floor Heggeland, daglig leder i Trafsys

Flere fylkeskommuner har gått til kjøp

I etterkant av innovasjonspartnerskapet utløste Statens Vegvesen kjøpsopsjonen, og installerte løsningen i to tunnelløp. Om de skal kjøpe inn løsningen til flere tunneler, må de gjennomføre en ny anskaffelse.

I tillegg har Agder fylkeskommune og Møre og Romsdal fylkeskommune gått foran og installert Evacsound i Flekkerøytunnelen og i tre tunneler på Nordøyvegen i Ålesund. Det er også bestilt av Troms og Finnmark fylkeskommune til Tromsøtunnelene.

Statens Vegvesens nye tunneler har fått strengere krav til evakueringssystemer, men det er foreløpig ikke et krav av systemet skal fungere slik som Evacsound gjør. For eldre tunneler gjelder ikke det samme kravet om evakueringssystemer. Heggeland på sin side håper at det blir enda litt strengere krav til sikkerhet:

– Det er klart at nye oppfinnelser ikke enda er innsatt som et krav i regelverket, men vi håper at det blir det. Når alle vet at det finnes noe som kan øke sikkerheten, så er det ikke like lett å si nei takk.

Selv om det kan ta tid før norske veistandarder og sikkerhetsforskrifter endres, hviler ikke Trafsys og Norphonic på laurbærene:

– Teknologien er universell for selvredning: det er mange anvendelsesområder på denne teknologien, så det er stort potensiale, avslutter Heggeland.

Leverandør

Trafsys

Fjellsdalen 3, 5155 Bønes, Norge

https://www.trafsys.no/

Kontaktperson:

Terje Floor Heggeland

Daglig leder

tfh@trafsys.no+47 992 88 691

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no