Tilgjengelig

Løsning fra

Automatisk innsamling av trafikkdata

Løsningen til Counting Hero samler inn trafikkdata som skiller på ulike transporttyper. Slike detaljerte data har det ikke vært mulig å få tak i tidligere.
Sist oppdatert
Counting Hero bruker kunstig intelligens til å analysere data fra trafikkameraer langs veien. - Ved å få innblikk i hvilke næringer som bruker veien, og et reelt tall på hva slags type biler som kjører på veien, så kan man bedre planlegge kapasiteten til veier og ferger, sier daglig leder i Counting Hero Jone Rasmussen.

Behovet: detaljerte trafikkdata

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsket bedre informasjon om all ferdsel langs vei. Fylkeskommunen hadde behov for en automatisk løsning som kunne samle inn og kategorisere ulike typer vogntog, busser, bobiler, campingvogner, gåede og syklende som ferdes på fylkesveiene. Trafikkdataene skulle brukes som grunnlag for vegplanlegging, næringsutviklingsarbeid, transportplaner, næringstransportundersøkelser med mer.

Via StartOff-programmet inngikk Troms og Finnmark fylkeskommune en forsknings- og utviklingsavtale med tre leverandører. Høsten 2022 valgte fylkeskommunen å gå videre med én leverandør, Counting Hero, som fikk 15 uker på å utvikle et minimumsprodukt (MVP).

StartOff

Startoff er et rammeverk for anskaffelser tilpasset startups. Det er en definert prosess med kontinuerlig veiledning, leverandøren får betalt underveis og veien mot en ny løsning er raskere med kun 15 uker utvikling. Passer for oppdragsgivere som ønsker nye løsninger, og er positive til å jobbe med gründerbedrifter.

Løsningen: smarte trafikkdata ved hjelp av kunstig intelligens

Hvert år utfører Troms og Finnmark en næringstransportundersøkelse som de bruker som grunnlag i blant annet veiplanlegging. Undersøkelsen, som blir gjort med de største næringene i regionen, utføres som en manuell intervjuprosess, og er både tid- og ressurskrevende.

– Per i dag finnes det trafikktellingssystemer. De teller antall biler som passerer, og du kan skille en lastebil fra en personbil. Det systemet ikke kan er å skille et vogntog fra en buss, eller varebil som frakter fisk fra en varebil som frakter stein, forteller Ruben Patel, teknologidirektør i Counting Hero.

Ved å bruke kunstig intelligens, klarer Counting Hero å gjøre det dagens trafikktellingssystemer enda ikke har klart. Ved å koble seg på vegkameraene til Statens Vegvesen, henter de ut bilder og video i sanntid og kjører en automatisk analyse av dataene. Statistikken de sitter igjen med viser blant annet hvor mange lastebiler som har passert det siste døgnet, den siste uken eller det siste året.

– Vi kan skille på kjøretøy etter 24 ulike katgorier: personbiler, varebiler, pickup, varebil med eller uten henger, lastebiler, taxier og så videre. Ved å få innblikk i hvilke næringer som bruker veien, og et reelt tall på hva slags type biler som kjører på veien, kan de bedre planlegge kapasiteten til veier og ferger, forklarer Patel.

Det er slike data som fylkeskommunen trenger for å ta informerte beslutninger om for eksempel hvilke veier som må bygges ut, dimensjonering av veiene, sikkerhetstiltak og hvor veiene skal gå i fremtiden.

– I stedet for en årlig undersøkelse, får du kontinuerlige data, og da er det enklere å se sesongvariasjoner som for eksempel svingninger i antall turister i bobiler på veiene. Dette er informasjon som også er nyttig for andre formål enn vegplanlegging, sier daglig leder i Counting Hero Jone Rasmussen.

Counting Hero
Foto: Counting Hero

Sparer ressurser

Troms og Finnmark får med løsningen fra Counting Hero statistikk og trender på alt av transport som røres seg på veien. For å få de samme resultatene uten denne teknologien, hadde de måttet ha døgnbemanning stående ute langs veiene i tillegg til et analyseteam.

Testet siden oktober 2022

Counting Hero har brukt to kameraer for å teste og verifisere produktet sitt. I neste fase av piloten skal de teste på fire kameraer til.

Videreutvikling

– Løsningen er egentlig ferdigutviklet, så nå er det snakk om å samle erfaringer og sjekke at dataene vi får levert er det vi faktisk vil ha, forteller Patel.

Counting Hero ser for seg at de skal selge løsningen sin som et abonnement med en månedlig kostnad. Løsningen synkroniseres med eksisterende vegkamera, og kan hente ut og analysere både sanntidsdata og historiske data.

– Vi kan tilpasse etter behov, og generelt kan vi levere alle slags former for deteksjon basert på kamera. Vi bruker som regel fire til åtte uker på å trene systemet når nye parametere legges inn, sier Patel og legger til: – Rammeverket vi har utviklet gjør at vi kan legge til nye ting veldig effektivt.

Rasmussen og Patel forteller videre at de har planer om å videreutvikle løsningen til å omfatte registrering av hastighet på bilene og oppdatering av digitale vegkart. Lenger frem i tid kan det være aktuelt å bruke dataene til å varsle trafikanter om uttrykning og dyr som står i veien.

Har flere løsninger innen mobilitet

Counting Hero står også bak en teknologi for automatisk telling av passasjerer i biler som kjører ombord på bilferger. Teknologien er laget for å erstatte dagens løsning som bruker mannskap til å telle passasjerer manuelt med telleklokker.

Selskapet jobber også med en annen løsning som bruker kamera- og sensorteknologi til å registrere om biler på veiene har slitte dekk, piggdekk, skader på dekket, lite luft og annet som kan være trafikkfarlig.

Counting Hero AS

  • Softwarebedrift som bruker sensorer og kamerateknologi til å telle og registrere kjøretøy og fotgjengere langs vei og på ferger.
  • Selskapet ble stiftet i 2019, og har operert for fullt siden 2021.
  • Holder til i Bergen og har ni ansatte.

Leverandør

Counting Hero

Solheimsgaten 7 C, Bergen

https://www.countinghero.com/

Kontaktperson:

Jone Rasmussen

Daglig leder

jone@countinghero.com

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no