Dokumenterte klima- og miljøgevinster

av Harald Aas

Vi hører ofte spørsmålet "Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?" Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor programmet har bistått i markedsdialogen.

Vi hører ofte spørsmålet «Men, er det ikke mye dyrere å anskaffe miljøvennlig, da?» Svaret er ikke et entydig ja – i alle fall ikke gjennom vår erfaring med det offentlige som miljøbevisst oppdragsgiver og tilrettelegger for dialog med relevante markedsaktører. Faktisk kan vi dokumentere både betydelige offentlige midler spart og klima- og miljøgevinster gjennom innovative anskaffelsesprosesser i mange av prosessene hvor programmet har bistått i markedsdialogen.

Klima- og miljødepartementet har finansiert fire ulike analyser for å få frem klima- og miljøgevinstene når grønne anskaffelser settes på dagsorden. Tallenes tale er klar; der det legges til rette for dialog, stilles klare krav på behovsnivå, og et godt samspill mellom oppdragsgiver og leverandør(er) prioriteres, vinner stort sett alle: miljøet, innkjøpervirksomhet, brukere og leverandør(ene).

De fire gevinstanalysene viser gode og følgende resultater.

Klimatak: Trosterud skoles ventilasjonssystem var nærmest ubrukelig da Undervisningsbygg gikk ut med en utfordring til markedet om å både bytte systemet, men samtidig muliggjøre full drift av skolen i vedlikeholdsperioden. Det ble utviklet en løsning av Caverion som gjorde at Undervisningsbygg slapp transaksjonskostnadene ved å busse elever til midlertidig bygg, ga stor forbedring i inneklima, samt en raskere ferdigstilling enn tidligere anskaffelser på området. Med på kjøpet fikk Undervisningsbygg en løsning som førte til betydelige klima- og miljøgevinster og offentlige besparelser på mellom kr 11-12 millioner for bare denne ene skolen. For godt til å være sant? Vel – du kan lese mer i analysen her.

Energiutnyttelse av biogass: Det interkommunale vann- og avløpsselskapet Hias på Hedmarken ønsket både et mer klimanøytralt renseanlegg og smartere utnyttelse av kloakken. Et utviklingsprosjekt i samarbeid med NærEnergi ga gode resultater – Hias har kuttet både i CO2-utslipp og selger slam omdannet til biogass til lokale kollektivtrafikkselskap, mens NærEnergi fikk utviklet en løsning flere liknende anlegg har tatt i bruk utover Hias. Les mer om tallfesting og funn i gevinstanalysen om denne prosessen.

Fossilfri byggeplass: Omsorgsbygg KF i Oslo kommune satt miljøet på dagsorden gjennom å etterspørre fossilfritt gjennom markedsdialog tidlig 2016. Her var det mange gode løsninger som kunne leveres relativt kjapt. Analysen viser betydelige kutt i både CO2– og NOx, og miljøgevinster som mindre støy og støv på og rundt byggeplass. Mer informasjon finner du om prosess og funn i analysen.

Barnehage i massivtre: Gran kommune satt miljøet på dagsorden og fokuserte på klimavennlige materialer ved bygging av Fagerlund barnehage. Analysen viser tydelige CO2-kutt og besparelser på byggetid og betydelig redusert byggestøy. Les mer i analysen her.

 

Anskaffelser i din kommune, fylkeskommune eller statlige virksomhet kan derfor benyttes STRATEGISK til å oppnå fastsatte klima- og miljømål. Penger som allikevel skal benyttes, kan altså benyttes smartere og grønnere. Her er det med andre ord et stort potensial for at CO2-kutt og andre miljøgevinster som anskaffelsen har bidratt til, kan føres rett inn i rapporteringen for oppnådde klimamål. Det er vel egentlig bare å sette i gang? Vi er her for å bistå for å få til det gode samspillet mellom offentlige virksomheter og næringslivet i skjæringspunktet innovative anskaffelser. Vi snakkes!