Fossilfri byggeplass

Omsorgsbygg ønsket å sette klimagassutslipp på agendaen ved å ta tak i utslippene direkte fra byggeplassene de er involvert i og utforske mulighetene for å få testet ut fossilfri teknologi.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@nho.no
906 72 754

Resultater

Klimagevinster
40-69% kutt i CO2-utslipp
Inntil 10% kutt i NOx-utslipp
Miljøgevinster
Betydelig reduksjon av støy
til fordel for både ansatte på og naboer til byggeplassen

Prosess

Dialogkonferanse

Dialogen med leverandør viste at noen av de etterspurte løsningene kunne leveres kort tid etter dialogkonferansen og ambisjonen ble dermed hevet til utslippsfritt.

Uttesting av fossilfrie løsninger på byggeplass

En rekke mindre anleggsmaskiner testes ut på Omsorgsbygg sine byggeplasser.

Tilbakemeldinger fra markedet utløser et større fellesinitiativ for UTSLIPPSFRIE bygge- og anleggsplasser

På Omsorgsbygg sin anmodning om å heve ambisjonsnivået for å få de større maskinene over på utslippsfri teknologi er leverandørene ærlige og melder om at Omsorgsbygg alene er for små til en ombygging eller utbytting av leverandørens maskinpark.

Les mer

Dette blir kimen til et større fellesinitiativ mellom ni betydelige offentlige byggherrer i norsk sammenheng, som sammen med miljøbevegelsen, klynger, samt andre statlige virksomheter med grønne innkjøp på agendaen, går sammen for å tydeliggjøre ovenfor markedet både et felles krav om utslippsfri teknologi på bygge- og anleggsplasser innen utgangen av 2018, samt potensialet for serieproduksjon når flere offentlige utbyggere etterspør den samme utviklingen. Les mer her.

Om anskaffelsen

I Oslo kommer 24% av klimagassutslippene innen transportsektoren fra anleggsmaskiner. For landet som helhet står anleggsmaskiner for 14 % av transportutslippene. I tillegg til
anleggsmaskiner kommer utslipp fra diesel og gass til oppvarming av byggeplasser. Omsorgsbygg Oslo KF og Bellona inngikk i desember 2015 en samarbeidsavtale om å jobbe sammen for å realisere fossilfrie byggeplasser.
Sammen inviterte de to aktørene til en dialogkonferanse for å få innspill på muligheter og utfordringer for bransjen på følgende punkter:
  • Utslippsfri varme og tørk av byggeplass
  • Fossilfrie anleggsmaskiner
  • Fossilfri transport til/fra byggeplass
Dialogkonferansen avslørte at visse løsninger kunne rulles ut fortere enn Omsorgsbygg og Bellona hadde trodd på forhånd. Ambisjonene for samarbeidet ble derfor utvidet
til å realisere ikke bare fossilfrie, men utslippsfrie byggeplasser. I dag jobber Omsorgsbygg og Bellona derfor mot utslippsfrie byggeplasser. Dette er også kilden til løftet og fellesinitiativet «Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser»; da Omsorgsbygg ble fortalt av markedsaktørene at de alene var for små til utbyttinger og/ eller ombygging av deres maskinpark, ble flere offentlige byggherrer, miljøbevegelsen, klynger, Miljødirektoratet og Difi, med på samles omkring felles krav til markedet på mellomlang sikt. Les mer om fellesinitiativet her.