Fossilfri byggeplass

Omsorgsbygg ønsket å sette klimagassutslipp på agendaen ved å ta tak i utslippene direkte fra byggeplassene de er involvert i og utforske mulighetene for å få testet ut fossilfri teknologi.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Resultater

Klimagevinster
40-69% kutt i CO2-utslipp
Inntil 10% kutt i NOx-utslipp
Miljøgevinster
Betydelig reduksjon av støy
til fordel for både ansatte på og naboer til byggeplassen

Om anskaffelsen

Prosess

Dialogkonferanse

Dialogen med leverandør viste at noen av de etterspurte løsningene kunne leveres kort tid etter dialogkonferansen og ambisjonen ble dermed hevet til utslippsfritt.

Uttesting av fossilfrie løsninger på byggeplass

En rekke mindre anleggsmaskiner testes ut på Omsorgsbygg sine byggeplasser.

Tilbakemeldinger fra markedet utløser et større fellesinitiativ for UTSLIPPSFRIE bygge- og anleggsplasser

På Omsorgsbygg sin anmodning om å heve ambisjonsnivået for å få de større maskinene over på utslippsfri teknologi er leverandørene ærlige og melder om at Omsorgsbygg alene er for små til en ombygging eller utbytting av leverandørens maskinpark.

Les mer

Dette blir kimen til et større fellesinitiativ mellom ni betydelige offentlige byggherrer i norsk sammenheng, som sammen med miljøbevegelsen, klynger, samt andre statlige virksomheter med grønne innkjøp på agendaen, går sammen for å tydeliggjøre ovenfor markedet både et felles krav om utslippsfri teknologi på bygge- og anleggsplasser innen utgangen av 2018, samt potensialet for serieproduksjon når flere offentlige utbyggere etterspør den samme utviklingen. Les mer her.