St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

https://stolav.no/

Relaterte anskaffelser (2)

Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

Fremtidens løsning for måling av vitale parametere. Dette skal skje automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

Teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter i psykisk helse

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og trening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse.