St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

https://stolav.no/

Relaterte anskaffelser (3)

Autoskår – måling av vitale parametere på akuttmottak.

Fremtidens løsning for måling av vitale parametere. Dette skal skje automatisk, kontinuerlig og kontaktløst.

Teknologiassistert opplæring i klinisk ferdigheter i psykisk helse

I prosjektet teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter har St. Olavs hospital behov for å utvikle for en fremtidsrettet og helhetlig løsning for opplæring og trening av studenter og helsepersonell innenfor psykisk helse.

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndterer psykisk syke personer.