St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital er universitetssykehuset i Trondheim og eies av Helse Midt-Norge RHF. De fire hovedoppgavene er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

 

Kontaktinformasjon

Hjemmeside

https://stolav.no/

Relaterte anskaffelser

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndtere psykisk syke personer

Nye løsninger for opplæring av helsepersonell og andre som må håndterer psykisk syke personer.