Turmatprodusent skal løse utfordring for blodbankene

av Bjørnar Grønhaug

Innovasjonspartnerskapet tilknyttet Helse Vest og Blodbanken i Bergen har nå inngått avtale med Norsk frysetørking AS som samarbeidspartner. Sammen skal de nå bruke 18 måneder på å utvikle en innovativ løsning for lokal produksjon av det livsviktige produktet tørket blodplasma.


Prosjektleder Torunn Oveland Apelseth introduserer Tor Garshol (tv) og Oddvar Bjordal (th) fra Norsk Frysetørking AS noen av de ferske produktene Blodbanken har på lager. (Bilde: Helse Bergen)

Blodbanken ved Haukeland sykehus skal i første omgang samarbeide med Norsk Frysetørking AS om å utvikle ny teknologi som både skal gjøre det mulig for alle blodbankene i Norge å produsere tørket blodplasma, og gjøre det enklere å ta det i bruk.

Blodbankene står i etterkant fritt til å velge om de ønsker å ta i bruk løsningen, men målet er selvsagt at løsningen blir så bra at de ønsker nettopp dette, sier prosjektleder Torunn Oveland Apelseth ved Haukeland sjukehus.

Hva er tørka blodplasma og hvorfor trenger vi det?

Blodplasma brukes for å stanse store blødninger. Blodplasma som blir brukt til behandling av pasienter i Norge, blir i dag importert og lagret frossen i blodbankene. Å tine frossen plasma kan ta inntil 30 minutter, noe som gjør tilgangen på blodplasma vanskelig utenfor sykehus. Blodplasma har også kort holdbarhet etter tining.

I tørket blodplasma er vannet er fjernet, og kan dermed løses opp i sterilt vann like før bruk. Innen få minutter er plasmaet klart til blodoverføring. Lagring av tørket plasma i romtemperatur eller kjøleskap gjør også holdbarheten varer opptil 2-3 år, noe som gjør at en kan lagre blodplasma også utenfor sykehusene, for eksempel på legevakt eller i ambulanser, og starte behandlinga tidlig for å redde liv.

– Vi må ha et produkt som kan bli brukt straks og som kan bli lagret i normal romtemperatur, for å sikre lik tilgang på blodplasma til alle pasienter, uavhengig av hvor i landet en bor og i hvilket nivå av helsesektoren en blir behandlet, sier Apelseth.

– Denne utfordringen kan bli løst ved å benytte tørket blodplasma. Etterspørselen etter tørket plasma er svært høy internasjonalt. Dette gjør at det ofte oppstår leveringsproblem av produktet. Vi har derfor et ønske om å etablere teknologi for eigen produksjon lokalt i blodbankene, slik at Norge kan bli selvforsynt med tørket blodplasma.

Innovasjonspartnerskap

Helse Bergen bruker innovasjonspartnerskap for å anskaffe en løsning som ikke finnes i markedet fra før av. Denne konkurranseformen ble først mulig i 2017 i Norge, og ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger, der bedriftene konkurrer om å lage de beste løsningene. 


Oddvar Bjordal og Tor Garshol (Norsk Frysetørking AS), Torunn Oveland Apelseth (Norsk koordineringssenter for blodberedskap), Anne Øvrebø (Innovasjon Norge), Lars og Elen Garshol (Norsk Frysetørking AS) (Bilde: Helse Bergen)

– Dette er nok et eksempel på hvordan en med innovative anskaffelser får koblet behov hos det offentlige med løsninger hos leverandører i helt andre bransjer enn en vanligvis handler med, sier Stig Bang-Andersen, Innovasjonspådriver i LUP som har fulgt prosjektet siden starten.

Litt historikk 

Våren 2022 gikk innovasjonspartnerskapet i dialog med markedet og inviterte bredt til samarbeid. De forklarte mulige leverandører hva de trengte og drøftet forskjellige løsninger. De hadde også hjelp av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) både i behovsfasen og med å komme i kontakt med og kople leverandører sammen. Dette resulterte i fire leverandører fra svært ulike bransjer som kvalifiserte seg til å levere inn tilbud. Norsk frysetørking AS stod til slutt igjen som vinneren. Dette er et firma som har god erfaring med dyreforproduksjon og har bl.a sammen med Nortura etablert produksjonslinje for frysetørket turmat for Gilde.

– Vi har lang erfaring med frysetørking av næringsmidler og dyrefor, og mye av denne erfaringen kan vi overføre til tørking av blodplasma. Løsningen vår er ny, og vi har allerede tatt ut det første patentet. Norsk Frysetørking er ledende innen frysetørketeknologi i Norge, men innovasjonspartnerskapet med Haukeland Sjukehus gir oss en unik mulighet til å utvikle en ny løysing for et produkt som det er stort behov for både nasjonalt og internasjonalt, sier Tor Garshol, daglig leder i Norsk Frysetørking as

 

Les mer hos  Helse Bergen (helse-bergen.no)