Hemmelige tester av ny NoDig teknologi

av Adrian Andersen

Gravefrie løsninger for Oslo-gatene testes ut i all hemmelighet ved et nedlagt kloakkrenseanlegg i Ås. «Ingen adgang»-skiltene etterlater ingen tvil.

Gravefrie løsninger for Oslo-gatene testes ut i all hemmelighet ved et nedlagt kloakkrenseanlegg i Ås. «Ingen adgang»-skiltene etterlater ingen tvil.

Aktuelle prototyper er på oppløpet i den innovative anskaffelsen som startet mars 2014 i tett samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune oppgraderer omtrent 1 % av vannledningsnettet hvert år. De trenger sårt å øke takten i utskiftingen.

Det er mye å hente på å legge nye stikkledninger mellom bygårder og hovedvannledninger uten å måtte bruke penger på å grave opp gater og fortau. Med lavere anleggskostnader kan man få flere rehabiliterte ledningsmeter. Den store vinneren er likevel miljøet. Ny teknologi skal gi mindre støv og støy under anleggsvirksomheten, redusert massetransport, bedre trafikkavvikling og ikke minst bedre fremkommelighet for publikum.

Men hvordan? Vann- og avløpsetaten utfordret markedet. Nå er det kommet så langt at ny teknologi på prototypenivå testes i kjelleren på det nedlagte kloakkrenseanlegget i Ås.

Hemmelige tester pågår på et jorde i Ås.
  • De må kunne borre 30 meter og treffe senter på en hovedvannledning med +/- 3 mm avvik, tre inn varerør og så stikkledning og deretter lage en vanntett kobling mellom stikkledning og hovedvannledning, sier overingeniør John Bjørningstad i Vann- og avløpsetaten.

Han har flere tiårs erfaring med å grave i Oslos gater. Testfeltet på Ås skal simulere de utfordringene leverandørene vil møte når de står i kjelleren i en bygård i Oslo og skal borre ut og koble til en stikkledning på en hovedvannledning i gata. På strekningen mellom kjelleren og tre nedgravde  hovedvannledningsrør har han fylt opp med ulike typer masser som han vet finnes i Oslos «underverden».

  • Dermed sjekker vi at prototypene faktisk klarer å trenge gjennom de massene vi treffer under gatene. Så må de også kunne styre rundt all annen infrastruktur som ligger der. De må kunne borre på skrå ut fra kjelleren og utstyret må være så lite at det kan bæres ned i kjelleren på en bygård uten å demontere vegger og det skal gi lite støy og vibrasjoner.
  • Vi har hatt mange tilfeller underveis der leverandørene har sagt at «dette er helt umulig». Men så har de gått hjem og jobbet med oppgaven og løst den ene utfordringen etter den andre.
John Bjørningstad mottok nylig pris for ideen til Nodig Challenge.

Ledelsen i Vann- og avløpsetaten har satt en håndplukket ekspertgruppe til å følge prosjektet og gitt dem tid og rom til å sjekke ut alle mulige løsninger. Den innovative anskaffelsesprosessen følges med lys og lykte av både nasjonale og internasjonale aktører.

  • Her skapes det virkelig nye produkter som kommer på markedet om kort tid. Hemmeligholdet i testfasen skyldes at løsningene skal patenteres, sier Benedicte Kjørsvik som er juridisk rådgiver for anskaffelser i etaten. Hun har allerede vært i Paris og holdt foredrag på EU kommisjonens innovasjonskonferanse om selve anskaffelsesprosessen.

I løpet av 2017 avsluttes testfasen på Ås. Vann- og avløpsetaten har som målsetting å prøve ut teknologien i praksis i løpet av 2018.