NoDig Challenge fullført

av Harald Aas

Aktuelle prototyper er ferdig testet i den innovative anskaffelsen som startet høsten 2014 i tett samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Nylig markerte Vann og avløpsetaten (VAV) i Oslo avslutningen av NoDig Challenge som er kjørt som en førkommersiell anskaffelse i tett samarbeid med Nasjonalt Program for leverandørutvikling. I denne prosessen har leverandørene utviklet en prototype som klarer å bore stikkledning fra kjeller til hovedvannledning – uten å grave opp gatene.

Dette er en de mest spennende innovative anskaffelsen vi har kjørt i vårt programs regi, sier Tore André Sines i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

NODIG har et stort potensial både i forhold til tid, penger og miljø. Noen av fordelen er at vi slipper trafikkorker og stengte gater, anleggstransport med høyt CO2-utslipp og næringsliv som taper omsetning. Han legger også til at dette er en av de første såkalte førkommersielle prosessene utenfor oljesektoren som er gjennomført i Norge. Jeg roser Oslo kommune med både Vann og avløpsetaten og Utviklings og kompetanseetaten for hvordan de har kjørt denne prosessen fra vi første gang begynte å jobbe med denne prosessen høsten 2013 til der de er i dag, avslutter Sines.