Etterlyser innovative bedrifter, forskningsmiljøer og andre interesserte til dialog

av Gørill Horrigmoe

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune planlegger en førkommersiell anskaffelse av ny løsning for håndtering av brøytesnø. I den forbindelse ønsker de kontakt med
innovative bedrifter, forskningsmiljøer og andre interesserte til dialog .

Brøyting og bortkjøring av snø anses som en nødvendig oppgave for å opprettholde god fremkommelighet, trafikksikkerhet og vedtatte veistandarder. Mål om økt andel gående og syklende og krav til universell utforming forutsetter som oftest en infrastruktur som holdes fri for snø og is.

Snøen fører ikke bare til logistiske utfordringer, men den binder også opp ulike typer forurensing. Snø som kjøres bort fra veiene er som oftest svært forurenset med miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Av miljøhensyn er det strenge krav til hvordan snøen og smeltevannet kan håndteres. Nå igangsettes en prosess for å utvikle bedre og mer miljøvennlige løsninger for snøen i fremtiden.

Invitasjon og påmelding dialogmøte – SMELT