Statens vegvesen installerer Evacsound i to tunneler

av Harald Aas

Løsningen Evecsound ble utviklet gjennom et innovasjonspartnerskapet mellom Statens vegvesen og det bergenske teknologiselskapet Trafsys. Nå har Statens vegvesen utløst kjøpsopsjonen og installerer løsningen som skal hjelpe folk ut av brennende tunneler. I første omgang er det snakk om å teste løsningen i to tunnelløp over tid. Dersom erfaringene med løsningen i drift er gode kan det både gi sikrere tunneler og eksportmuligheter.

Les hele saken på her https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pWo3vV/installeres-naa-nytt-system-skal-hjelpe-folk-ut-av-brennende-tunneler.

Les mer om innovasjonspartnerskapet Tunnelsikkerhet her.