StartOff trygg sykkelparkering
Under utvikling

Løsning fra

Trygg og plasseffektiv sykkelparkering

Sist oppdatert
Bikely har laget et sykkelstativ som gir el-syklister og vanlige syklister den tryggheten de trenger for å velge sykkel først. - Det er bra med sykkelvei og dedikerte sykkelbaner, men enhver sykkeltur ender med parkering, så det må destinasjoner legge til rette for, sier Bikely-gründer Hallvar Bergh.

Behovet: trygg sykkelparkering på togstasjonene

Bane NOR har som mål at flere skal bruke tog, og helst i kombinasjon med andre miljøvennlige reisealternativer. For å tilrettelegge for sykkel, er togstasjonene utrustet med sykkelstativer, og noen har sykkelhotell. Ingen av disse parkeringsformene er sikre for sykketyveri. Derfor ønsket Bane NOR å finne løsninger for tryggere sykkelparkering av alle typer sykler, inkludert lastesykler og elsykler.

I 2022 lyste Bane Nor ut konkurransen som et StartOff-prosjekt, og Bikely vant frem med sin idéskisse. Minimumsløsningen (MVP) stod klar i 2023.

StartOff

StartOff er et rammeverk for anskaffelser av innovasjon. Det er en definert prosess med kontinuerlig veiledning, leverandøren får betalt underveis og veien mot en ny løsning er raskere med kun 15 uker utvikling. Passer for oppdragsgivere som ønsker nye løsninger, og ser muligheter ved å jobbe med gründerbedrifter.

Løsningen: Bikely smarte sykkelstativ

Trondheims-selskapet Bikely har siden 2020 solgt sykkelskap til både offentlige og private aktører. Sykkelskapene er helt off-grid, helt tyverisikre og åpnes og låses enkelt via Bikely-appen.

Bane NOR ønsket en mer plassøkonomisk løsning, og Bikelys svar på utfordringen er et helt nytt konsept som kombinerer et vanlig sykkelstativ med sykkelskap.

– Vi ville kombinere sykkelstativ med sikkerheten som du får i en boks. Viktige nøkkelord er plasseffektivitet, brukervennlighet og fleksibilitet. Det er nemlig plasseffektiviteten som er utfordringen på mange av stasjonene til Bane NOR, påpeker Bikely-gründer Hallvar Bergh.

Sammen med EGGS Design kjørte Bikely en iterativ prosess, hvor de testet og forbedret om og om igjen. Til slutt endte de opp med en et sykkelstativ som kapsler inn fronten av sykkelen, og beskytter batteriet fra tyveri.

Stativene er batteridrevne med en levetid på opptil fem år, som gjør at de kan plasseres ut hvor som helst – ute, under tak eller i et sykkelhotell. Stativet passer til 95 prosent av alle sykkelrammer, inkludert el-sykler.

– Det skal være like plasseffektivt som et vanlig sykkelstativ, men mye sikrere, fremhever Berg.

Av el-syklistene er det 94 prosent som sier at trygg sykkelparkering er viktig eller svært viktig for at de skal velge sykkel som transportmiddel, og det stiller nye krav til sykkelinfrastruktur.

- Hallvar Bergh

Brukervennlig

Sykkelstativene er koblet opp til Bikely sin digitale plattform, som gjør det enkelt for syklister å booke stativet og låse fast sykkelen via telefonen. Plattformen kan integreres med en annen plattform som for eksempel Ruter eller Vy sine reiseapper, som gir en mer sømløs brukeropplevelse.

– Du finner og reserverer et stativ i appen. Også bare kjører du sykkelen inn i luka som lukkes over styret og trykker på knappen. Så er sykkelen låst med styre og forhjul og batteriet er beskyttet, forteller Bergh.

Bikely har tenkt at sykkelstativet skal fylle et annet brukerbehov enn det de eksisterende sykkelskapene gjør. I tillegg til å være mer plasseffektive, er de litt smidige i bruk.

– Vi har allerede testet sykkelstativene på noen av våre eksisterende kunder, og det er interessant for mange. Vi ser at det er behov for andre løsniger enn bare skap, da de passer bra for langtidsparkering, mens stativene blir mer aktuelle for kortidsparkering på timesbasis, forteller Bergh.

StartOff trygg sykkelparkering
Sykkelstativet er laget med stålrør og platestål på sidene. Det kan tilpasses byrommet med ulike typer kledninger, som for eksempel trepanel.

På skissestadiet

Sykkelstativet er fortsatt på et skissestatadie, og planen videre er at det skal produseres et par-tre prototyper før det er klart for pilotering.

Bergh har tro på at sykkelstativene vil møte et behov hos både offentlige aktører og private. De kan være interessante for eksempelvis dagligvarekjeder og næringseiendom, eller hvilken som helst destinasjon som ønsker å tilrettelegge for syklister.

Forretningsmodellen til Bikely legger opp til at det er Bikely sine oppdragsgivere som betaler for infrastrukturen. De på sin side, kan velge om syklistene må betale leie for bruk av sykkelsattivene, eller om det skal være en gratistjeneste.

Bane Nor: - Et produkt vi er fornøyde med

Bane NOR er i en prosess hvor de ser på hvordan en mulig pilotering og kjøp av sykkelstativene kan la seg gjennomføre.

– Vi skal ha et produkt som oppleves tryggere enn det vi har i dag, samtidig som at de er lette å plassere, flytte på og er arealeffektive. Vi får ganske mange kommentarer på at sykler blir stjålet fra stasjonen og sykkelhotell. Det er en utfordring, og det gir en verdi for oss å utfordre det, sier prosjektleder mobilitet i Bane NOR Trine-Marie Molander Fjeldstad.

Bikely AS

  • Selskapet ble etablert i 2017.
  • Opererte som et for det meste som et konsulentselskap frem til 2020, da de ble mer produktorientert.
  • Kontor i Trondheim med fire fast ansatte i tillegg til innleide konsulenter.
  • Tilbyr off-grid containere for sykkelparkering og tilhørende digital plattform.
  • Sykkelskapene deres har 100 000 sykkelparkeringer og null sykkeltyveri (per oktober 2023).

Leverandør

Bikely

Vikelvfaret 4, 7054 Trondheim

https://www.safebikely.com/

Kontaktperson:

Hallvar Bergh

Administrerende direktør

hallvar@bikely.no+47 924 21 401

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no