Sirkulær mobilitet Hafjell
Tilgjengelig

Fra bil til sirkulær mobilitet i Hafjell

Opp på fjellet fredag. Hjem på søndag uten kø og styr. Konseptet er sirkulær mobilitet fra det nyskapende arkitektkontoret Ihuga.
Sist oppdatert
- Vi ønsker å få til en adferdsendring. Vårt konsept på en grønn og sømløs mobilitetsløsning er den del av denne visjonen, sier Anders Koller Tufte som er medgründer og -eier av arkitektkontoret Ihuga.

Behovet: bærekraftig transport for tilreisende

Transport i Hafjell er preget av private biler til og fra hytter og mellom aktiviteter i Hafjell og omegn. Til tross for god togforbindelse til Lillehammer, er det et behov for bedre transportløsninger som frakter tilreisende internt i regionen og til og fra togstasjonen.

Øyer kommune ønsket å få inn forslag til hvordan de kunne løse internterntransporten på en bærekraftig måte, både miljømessig, økonomisk og sosialt. Ihuga AS, Æra Strategic Innovation og Ecosign Mountain vant i 2021 plan- og designkonkurransen som en del av Fast Track for Sirkulærøkonomi finansiert av Klima- og Miljødepartementet. De fikk 300 000 kroner til å lage en konseptplan for Øyer kommune.

Løsningen: sirkulær og sømløs mobilitet

Ifølge Anders Koller Tufte skal løsningen, som foreløpig er på konseptstadiet, ikke bare være et godt alternativ til bil, den skal være bedre. Når køen ut av byen er lang, bompengene og bensinen er dyr og kostnadene og bryet av å eie egen bil ikke veier opp for friheten den gir, da følger også viljen til å endre vanene med. Det tenker Ihuga som er på hugget når det gjelder å tenke nytt rundt hvordan denne utfordringen kan løses.

– Småbarnsfamilien er den vanskeligste utfordringen. Hvis de skal reise med kollektivt må det være like bra som med bilen. Det må være dør til dør, og det må være mulighet for grenseløs transport. Det vil si at du skal ha valgmuligheter og ikke må forholde deg til en tidstabell, sier Tufte.

Ihugas konsept går ut på at utstyret blir hentet på døra eller på en valgt pick-up stasjon og kjørt direkte til hytta sammen med matleveransen. Fra togstasjonen kan du enten bli hentet av en transferbuss som kjører deg rett til hytta som er varmet opp klar for din ankomst, eller du kan ta gondolen fra Hunderfossen stasjon rett opp til skisenteret.

Gondolen fra Hunderfossen er en idé som ble lansert 16 år før Ihuga kom på banen, men arkitektkontoret har vært i dialog med det New-Zealandske selskapet som utvikler løsningen med små vogner som både kan bevege seg bortover som et tog på skinner, og hengede på en vaier.

– Løsningen er allerede tatt i bruk andre steder i verden, og kan komme på plass om fem år. Den er mye billigere enn en tradisjonell gondol. Dessuten er den autonom, så den trenger ingen som styrer, hevder Tufte.

Foreløpig ligger gondolprosjektet på vent da det ikke er blitt enighet om det er kommunen som skal betale, eller om private aktører i regionen skal være med på finansieringen.

Mobilitet mellom fjelldestinasjonene

En annen utfordring Ihuga-arkitektene har tegnet opp er en løsning for hvordan destinasjonene på høyfjellet kan linkes sammen.

– Det er mulig å koble hyttelandskapene sammen ved å lage en fjellsti som går mellom Gaiastova, Mosetertoppen, Nordseter og Sjusjøen. Dermed kan man gå, sykle, bruke snøscooter eller hundeslede, som blir en opplevelse i seg selv samtidig som du kan bevege deg på tvers over fjellet uten å kjøre omveien med bil, sier Tufte.

For å komme seg fra skisenteret ned til hytta, hotellet og andre destinasjoner i Hafjell og Øyer, er forslaget til Ihuga at du kan hoppe på en bestillingsbuss som plukker deg opp på utvalgte stasjoner, og kjører deg dit du skal.

Det er gjort en testpilot på denne løsningen, kalt Hafjellbussen lokal som går internt i Hafjell og Øyer; samt Hafjellbussen transfer som kjører til og fra togstasjon og hyttedør. Tilbudet ble utvidet i 2022 til å gå både sommer og vinter.

Sirkulær mobilitet Hafjell
Mobilitet mellom fjelldestinasjonene kan løses med hundeslede, hest og vogn, skuter, ski, e-shuttle og sykkel. Illustrasjon: Ihuga

Hverdagen inn i regnestykket

Nordmenn flest reiser opp til hytta i helgene og ferier, og næringslivet i hytteregionene bygger tilsvarende opp infrastruktur som skal romme helgepresset. På hverdagene er det store parkeringsplasser som ikke blir brukt, hyttene står tomme og hotellrommene er ubebodd.

– Det er ikke bærekraftig med hytter som står tomme sytti prosent av året. Vi må begrense toppen, og heller legge til rette for hverdagen. Det betyr at overnattingskapasiteten kan reduseres i helgene, samtidig som skisentere og hoteller jobber sammen for å treffe utenlandske turister til å fylle opp midtuka, foreslår Tufte.

Han trekker frem Lillehammer bysykkel som et godt eksempel på noe som treffer både fastboende og turister. For turister er det en opplevelse, mens det for fastboende er et godt og mijløvennlig transportmiddel.

Jobber med flere vinterdestinasjoner

Nå er det opp til Øyer kommune, Lillehammer-regionen vekst, Visit Lillehammer og det lokale næringslivet å samle kreftene for å iverksette konseptet til Ihuga.

I mellomtiden jobber Ihuga videre med destinasjonsutvikling og opplevelser på flere vinterdestinasjoner i Norge. Her bygger de på erfaringer fra tidligere prosjekter i Kvitfjell, Voss og Hurdal, samt andre vellykkede prosjekter innen grønn destinasjonsutvikling.

Ihuga AS

  • Lite arkitektkontor stiftet i 2013 med kontor i Oslo og Bilbao.
  • Jobber med destinasjonsutvikling, transformasjonsprosjekter og boligprosjekter.

Leverandør

Ihuga

Munkedamsveien 15, 0250 Oslo, Norge

https://www.ihuga.no/

Kontaktperson:

Anders Koller Tufte

Arkitekt/ Faglig leder

anders@ihuga.no+4740455721

Æra Strategic Innovation

https://www.era.as/

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no