Detaljerte trafikkdata er ikke lenger bare en fremtidsvisjon

av Iris Straume

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått et bedre trafikktellingssystem som gir mer detaljerte data. - Målet er at vi i fremtiden får en mye bedre kartlegging av transport og bedre veiplanlegging gjennom eksempelvis kartlegging av alle typer næringstransport og eksempelvis hvor bobilturistene reiser, forteller prosjektleder Eirik Selmer.

Bruen til Sommarøy i Troms og Finnmark. Foto: Adobe Stock.

Med kun 15 uker utviklingstid, er resultatet fra StartOff-prosjektet ganske imponerende. Counting Hero tester nå løsningen som automatisk samler inn detaljerte trafikkdata. Målet er ferdig kommersielt produkt i mai 2023.

Seniorrådgiver Eirik Selmer har ledet prosjektet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han forteller at de tidligere har måttet intervjue over hundre primærkilder for å få tilstrekkelig detaljkunnskap til de årlige næringstransportundersøkelsene. Det vil det ikke lenger være behov for når de får den nye løsningen i drift på veiene.

– Dagens tradisjonelle trafikktellingssystem gir i hovedsak kun oversikt over kjøretøylengde. Counting Hero sin presentasjon viser at vi nærmer oss en løsning som treffer vårt behov. Resultatet gir oss en mer fleksibel løsning for rettede tiltak mot drift, vedlikehold og utbygging langs vei, byer og tettsteder, sier Selmer.

Troms og Finnmark fylkeskommune er ikke nye til innovasjon. I de siste tre årene har de gjennomført tre innovative anskaffelser som har munnet ut i tre løsninger – alle med stort markedspotensiale både nasjonalt og internasjonalt. Selmer peker imidlertid på at styresmaktene har en jobb å gjøre dersom vi skal lykkes med den digitale omstillingen.

– Skal politiske målsetninger nås innen økt bruk av teknologi, så savner vi og flere en helhetlig nasjonal ordning som gir lettere tilgang til kompetansemiljøer, ressurser og piloteringer. Som vi og andre kan samarbeide med – det vil forenkle arbeidet, avslutter Selmer.