Smart mat Oda
Tilgjengelig

Løsning fra

Oda

Mat på døren til eldre hjemmeboende

Mathias Winther Wold på bilene til Oda, som muligens ruller rundt i Europa om ikke lenge. Foto Adam Olsson
Sist oppdatert
Det mange ikke vet er at Oda, som i dag er Norges største matbutikk på nett, startet eventyret med viktig drahjelp fra Bærum kommune. Gjennom en innovativ anskaffelse fikk kommunen utviklet en løsning som ikke fantes fra før, og gründerbedriften fikk starthjelpen de trengte.

Behovet: avlaste pleie- og omsorgspersonell

Hva gjør en kommune når antall eldre øker, stadig flere har behov for hjelp hjemme og hjemmehjelperne løper rundt i dagligvarebutikker med brukernes kort og kontanter for å handle mat og bære de tunge posene tilbake?

Bærum kommune ba markedet om hjelp gjennom en innovativ anskaffelse i 2014, og Oda, som den gang het Kolonial.no, ble valgt som leverandør.

Løsningen: eldre hjemmeboende får mat levert på døren

I 2014 var ikke markedet for netthandel av dagligvarer like godt utviklet som det er i dag. Løsningene var for dyre og vanskelige.

Da ti gründere dannet Kolonial.no (nå Oda) i 2013, var målet å endre nordmenns handlevaner. Men markedet var uforutsigbart og lite, og på den tiden hadde ingen av de store dagligvarekjedene startet med netthandel enda. Bare lille, nystartede Kolonial.no hadde tatt sjansen. I juni 2014 skjedde det noe som mange ikke vet var starten på det som i dag er Oda.

Bærum kommune etterspurte en løsning for sine eldre innbyggere som trengte hjelp til å handle mat. Gjennom en innovativ anskaffelse åpnet de opp for at markedet kunne komme med forslag til hvordan løsningen skulle se ut. Oda tok utfordringen på strak arm, og i januar 2014 sikret de seg en millionkontrakt med Bærum kommune.

– I 2014 hadde vi nettopp etablert et lager, og var så vidt i gang med kommersiell drift. Vi kunne kjøre ut og levere varer, men vi måtte også utvikle en del ny funksjonalitet hvis vi skulle imøtekomme Bærum kommunes behov. Derfor var dialogen mellom Oda og kommunen svært viktig for å finne en god løsning for begge parter, forteller prosjektleder Mathias Winter Wold i Oda.

Nå kan Bærum kommunes innbyggere handle mat hjemmefra, gjerne i samarbeid med hjemmehjelp. Nettsiden er designet slik at det er enkelt å finne de varene man ønsker, og enkelt å gjennomføre en handel. Det er mulig å lage faste handlelister og ukentlige menyer som ligger inne i systemet.

Foto: Fred-Ragnar Skau-Nilsen

Fikk viktig drahjelp ut av startgropa

Wold er ikke i tvil om at gründerbedriften fikk viktig drahjelp i en tidlig fase.

– Vi fikk trygghet for at vi i alle fall hadde flere hundre netthandelskunder i Bærum kommune hver uke, noe som ga oss stabil omsetning over en lang periode. Den forutsigbarheten har vært veldig god for selskapet, sier Wold.

Wold forteller at selskapet i utgangspunktet ikke siktet seg inn på offentlige kunder, men først og fremst barnefamilier som trengte å få tidskabalen til å gå opp. På de åtte årene siden oppstarten i 2013 har netthandel i Norge utviklet seg i rasende tempo, og nå er Oda Norges største matbutikk på nett, og sikter seg mot å utvide til Europa.

Gevinstanalysen viser:

  • Bærum kommune sparer omtrent tre millioner kroner på ett år.
  • Det offentlige kan spare 90 millioner kroner i året dersom 15 prosent av alle brukerne i Norge får samme type tjeneste.
  • Hjemmehjelperne får frigjort mer tid til pleie og omsorg.
  • Eldre hjemmeboende blir mer selvhjulpne og får bedre mestringsfølelse.

Se hele gevinstanalysen

Avtalen med Bærum kommune bidro til at Oda:

  • Fikk to hundre nye arbeidsplasser.
  • Hadde stabil omsetning over en lang periode da selskapet var i oppstartsfasen.
  • Økte omsetningen betraktelig de neste par årene, og har vokst seg til å bli Norges største matbutikk på nett.

Valgte Oda som leverandør igjen

Da avtalen med Oda løp ut, gikk Bærum kommune i 2020 ut i markedet igjen for å finne en ny leverandør. Ifølge Tjenesteleder i Bærum kommune Heidi Elise Rygg, var det ikke aktuelt for kommunen å gå tilbake til at hjemmehjelpene handlet for de eldre. I 2021 ble Oda valgt igjen da deres konsept passet kommunen best.

– Vi har vært veldig fornøyd med løsningen, og det er fortsatt gjeldene. Den største endringen vi har gjort siden den første avtalen er at Oda i starten leverte varene til Bærum, også kjørte kommunen selv ut maten. Det handlet om at vi måtte ivareta sikkerheten til de eldre. Nå har Oda en løsning som gjør at de kan levere maten på døra samtidig som sikkerheten til de eldre ivaretas, sier Rygg.

I tillegg til å levere til eldre hjemmeboende, får også mange av Bærums skoler, barnehager og institusjoner varer levert fra den store, gule varebilen til Oda.

– Det er en god løsning som kommunen har videreført, og det viktigste er at den frigjør pleie- og omsorgspersonell til å jobbe med kjerneoppgaver, understreker Rygg.

Leverandør

Oda

Nydalsveien 24, 0484 Oslo

https://oda.com/

Kontaktperson:

Mathias Winther Wold

Forretningsutvikler

mathias.winther.wold@oda.com+47 412 90 558

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no