Sensorer i sandfang
Under utvikling

Løsning fra

Bedre overvannshåndtering med smarte sensorer

Foto: Per Møller-Pedersen, Storm Aqua AS
Sist oppdatert
To mindre Sandnes-bedrifter har gått sammen om å utvikle teknologi som skal effektivisere driften av overvannssystemet i Bærum kommune. - Dette er starten på en løsning som vil kunne overføres til flere andre kommuner og kanskje også internasjonalt, sier Per Møller-Endresen i Storm Aqua.

Behovet: overvåke sandfang og fordrøyningsmagasiner

Med drøyt 8000 sandfang, har det ikke vært mulig for Bærum kommune å ha kontroll over hvor mange som effektivt tar unna vann, og hvilke som er fulle av slam og blader. Det samme gjelder fordrøyningsmagasinene, som når de blir overfylte ikke klarer å forsinke den store mengden med vann som overbelaster rørsystemet ved ekstreme nedbørsmengder.

I 2021 ble Storm Aqua AS og Soolo AS tildelt en kontrakt med Bærum kommune for 1,9 millioner kroner for å finne en løsning for overvåkning og mer effektiv drift av sandfang og fordrøyningsmagasiner.

Sandfang og fordrøyningsmagasin

Alle sluk, kummer og rister i og ved gater og veier, og alle dreneringskummer ved boliger og bygg, er kategorisert som sandfang da deres funksjon er å skille ut sand, grus, jord, blader og annet avfall fra vannet som renner ned i overvannsrørene.

Fordrøyningsmagasin er store, nedgravde rør eller bassenger som blir benyttet som ekstrakapasitet for overvannsnettet. Ved kraftige regnskyll tidsforsinkes tilførselen av overflødig vann til overvannsnettet, før det slippes kontrollert inn når kapasiteten i overvannsnettet er tilstrekkelig.

Løsningen: multisensorer som måler i sanntid

Per Møller-Endresen, daglig leder i Storm Aqua, forteller at sandfang og fordrøyningsmagasiner har to forskjellige funksjoner i håndteringen av overvann. Sandfang skal sile ut slam og sedimenter før det ender opp i rørene, og fordrøyningsmagasinene er ment for å holde vann tilbake så det ikke kommer alt for mye vann samtidig ut i rørene til overvannsnettet.

– Underdimensjonerte sandfang er et samfunnsproblem når de stadig fylles opp, og gatene blir oversvømte hver gang det kommer styrtregn, I tillegg overbelastes rørsystemet, sier Møller-Endresen.

Storm Aqua startet med å kartlegge og planlegge hvilke deler av overvannssystemet til Bærum som skulle overvåkes og hvordan, slik at de kunne ivareta kommunens planleggingsbehov. Soolo, med sin kunnskap om sensorer og datateknologi, tok tak i oppgaven med å lage sensorer som kunne benyttes i sandfang, fordrøyningsmagasiner og bekkeinntak.

Data fra sensorene bearbeides til pålitelig informasjon som kommunen kan bruke til å vurdere hvordan driften av overvannssystemet kan effektiviseres.

Ifølge Møller-Endresen eksisterer det ingen liknende teknologi på markedet som kan måle så mange parametere som det deres sensorer gjør, og som også har en rimelig kostnad. Eksisterende løsninger krever både mye strøm og signalstyrke, og er i tillegg dyre.

– Skulle vi løse en oppgave med så mange sandfang som Bærum har, så måtte vi finne en løsning som var billigere, men samtidig robust. Resultatet er at Soolo har utviklet en helt ny type sensor som tidligere ikke har eksistert på markedet.

– Innovasjonen ligger ikke bare i teknologifronten, men også i å bygge opp nye rutiner basert på den rådataen vi får inn, understreker Møller-Endresen.

Sensorer i sandfang
Multisensor i sandfang. Foto: Per Møller-Endresen, Storm Aqua.

Multisensoren

 • Går på batteri og krever ikke strøm.
 • Kan brukes i sandfang, fordrøyningsmagasiner og bekkeinntak.
 • Måler tre parametere, f.eks: mengden slam i sandfanget, om avløpet tar unna nok vann og om det ligger løv og kvister oppå risten.
 • Robust og kostnadseffektiv løsning.

Bruk av multisensoren gjør det mulig å:

 • Fange opp svake ledd som tette avløp og overfylte magasiner.
 • Optimalisere tømmerutiner, slik at kostnader, mannskap og utslipp fra maskiner minimeres.
 • Utbedre overvannssystemet på en mer systematisk måte.
 • Forebygge skader på overvannssystemet.
 • Varsle beboere og trafikksentralen på et tidlig tidspunkt ved fare for oversvømming.

Én og samme sensor som måler tre forskjellige parametere

Bjørn Høyland, leder for salg og forretningsutvikling i Soolo, forteller at de kaller det de har lagd for en multisensor, fordi den man måle tre forskjellige parametere: mengden slam i sandfanget, om avløpet tar unna nok vann og om det ligger løv eller kvister oppå risten som gjør at vannet ikke kommer ned.

– Multisensoren er et rør på syv til åtte centimeter i diameter, som er like langt som høyden på sandfanget. Inne i røret er det tre forskjellige sensortyper, sammen med hjernen som samler alle dataene, Vi bruker et lite batteri som klarer hundre tusen innsendinger, og her ligger vi flere tiår foran andre på batterikapasitet, hevder Høyland.

Kommunen vil få fullstendig data fra sandfang, fordrøyningsmagasiner og bekkeinntak, og på hvor godt de tar unna overvannet. Basert på dette kan de tømmes etter behov, og ikke etter tidsbestemte intervaller slik det vanligvis blir gjort. I tillegg kan man identifisere flaskehalser, slik at sandfang som stadig fylles opp kan byttes ut.

– Vi tror ikke det er noen kommuner som sitter med så mye kunnskap om sitt overvannssystem som det dataene våre gir. Vi sitter på en løsning som kan redusere skadene fra overvann ganske betydelig, sier daglig leder i Soolo Morten Eide.

Går inn i driftsfasen høsten 2022

Løsningen, som går inn i driftsfasen i løpet av høsten 2022, omfatter instrumentering av nitti av Bærum kommunes sandfang, fordrøyningsmagasiner og bekkeinntak. Når alle sensorene er installert, vil Storm Aqua gjøre noen finjusteringer på hvordan dataene vises frem.

Både Storm Aqua og Soolo ser frem til å fortsette samarbeidet videre, og har stor tro på at løsningen deres vil være av interesse for andre kommuner og fylkeskommuner.

Storm Aqua AS

 • Tilbyr kompetanse og løsninger for klimatilpasset overvannsdisponering.
 • Etablert i 2015, holder til i Sandnes og har satellittkontor i Oslo.
 • Tilknyttet Skjæveland Gruppen AS.
 • Tre medarbeidere.

Soolo AS

 • Tilbyr sensorikk og software for løpende overvåking og varsling.
 • Etablert i 2019, og holder til i Sandnes.
 • Seks medarbeidere.

Leverandør

Storm Aqua AS

Vagleskogveien 10, 4322 Sandnes

https://stormaqua.no/

Kontaktperson:

Per Møller-Pedersen

Daglig leder

pmp@stormaqua.no(+47) 975 90 455

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no