FolloREN

Follo Ren er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås i Akershus. Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995, og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1. januar 2004.

Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.

Relaterte anskaffelser (1)

Klimasmart avfallstransport