Gjøvik Kommune

Gjøvik er en kommune i Innlandet fylke med beliggenhet på vestsiden av Mjøsa. Det bor ca 30.000 innbyggere i Gjøvik.

Relaterte anskaffelser (1)

Innovasjonspartnerskap Smart Vinterveg

I prosjektet Smart vinterveg skal kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker, sammen med leverandører, FoU-miljøer og andre, finne fram til nye og innovative løsninger for vinterdrift av veg og eiendommer. Innovasjon Norge har tildelt 14 millioner kroner til prosjektet.