Tilgjengelig

Løsning fra

Droner til overvåkning og logistikk

Sist oppdatert
Kystovervåkning, forsvar og logistikk bruker droner til å overvåke, befare og inspisere. Gevinstene er raskere responstid, mindre personellrisiko, effektive operasjoner og bedre datagrunnlag. - Vi jobber i tett samarbeid med industrien for å forme fremtidens teknologi og tjenester, sier Pål Kristensen i Nordic Unmanned.

Bakgrunn: Bane NOR inngikk avtale om dronetjenester

En innovativ anskaffelse førte til en rammeavtale mellom Bane NOR og Nordic Unmanned AS i 2016 for levering av dronetjenester.

Rammeavtalen omfattet 24-timers beredskap med droner for utrykking til spesielle hendelser og ulykker, som for eksempel flom og skred langs jernbanelinjene. I tillegg til oppdrag knyttet til inspeksjon av bruer og planoverganger, bygninger og annen type infrastruktur.

Avtalen mellom Bane Nor og Nordic Unmanned ble fornyet med en ny rammeavtale i 2021. Til tross for dette ble volumet på oppdragene aldri store. Derimot bidro avtalen med å gi Nordic Unmanned den drahjelpen de trengte for å sikre seg andre prosjekter og avtaler. I dag er 95 prosent av aktiviteten deres i europeiske land.

Leverer smarte droner til overvåkning og logistikk

Nordic Unmanned leverer droner og teknologi som brukes i maritim overvåkning, sikkerhet og forsvar, offshore logistikk og befaring av infrastruktur. Sandnes-selskapet er sertifisert til å operere, produsere, vedlikeholde og selge drone- og sensorteknologi. Gjennom årene har Nordic Unmanned kjøpt opp ulike typer droner for å utvide porteføljen og nå ut til et bredere marked.

Avtalen med det Europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA) i 2017 satte startskuddet for den europeiske ekspansjonen. Nordic Unmanned startet med å plassere beredskapsdroner langs kysten av Nordsjøen for å overvåke uvanlig aktivitet på havet.

Dronene kan identifisere lokasjonen til uvanlige eller truende objekter på havet, som gjør det mulig å iverksette tidlige og målrettede tiltak for å hindre skade på mennesker og miljø. For eksempel kan de raskt identifisere omfanget av en oljelekkasje, som bidrar til bedre planlegging av ressurser og skadeforebygging.

– Vi har mange hendelser og øvelser som vi er med på. Dette har utviklet seg videre til å også inkludere fiskeriinspeksjon med samme type droner og annen maritim overvåkning som for eksempel miljøovervåkning i havner, forteller Pål Kristensen, Country Manager for de nordiske landene i Nordic Unmanned.

Til miljøovervåkning bruker Nordic Unmanned blant annet en spesiell type drone som er i stand til å måle CO2-utslipp fra båter. Denne datainnsikten kan rapporteres tilbake til utslippskilden eller statlige autoriteter som har interesse av å overvåke utslipp og fange opp miljøsyndere.

Dronetjenester
Nordic Unmanned sin CAMCOPTER® S-100 er i stand til å lukte svovelutslipp fra båter. Dataene brukes til å sjekke om båter overholder EUs regler om svovelutslipp fra marine fartøy.

Bruker avansert sensorikk og kunstig intelligens

Nordic Unmanned utfører både nødoperasjoner på plass og fjernstyrte operasjoner. De fjernstyrte dronene bruker avansert sensorikk og kunstig intelligens slik at de kan fly autonomt og utføre enkle oppgaver.

AirRobot er en type drone som kan utføre leveranser helt autonomt. Dronen flyr pakker fra et lager, og heiser det ned på et mottak før den flyr tilbake for automatisk batteribytte.

En annen type autonom drone er DroneMatrix, som bruker kunstig intelligens til å detektere og følge etter objekter. Disse bruker Nordic Unmanned for autonom overvåkning i havneområder.

– I Antwerp i Belgia har vi droner som står i en boks. Vi kan trykke på en knapp fra hvor som helst i Europa for å få dronen til å fly ut og gjøre det den skal før den flyr tilbake igjen og lader. Alt dette er fjernoperert, fremhever Kristensen og legger til:

– Nå styres dronene av én pilot, men neste skritt er å ha én pilot som styrer fem droner. Det er mye som skjer fremover på fjernoperering av droner og automatisk analyse av data, opplyser Kristensen.

Veien videre

Bruk av droner kommer i fremtiden til å omfatte mye mer enn overvåkning og befaring. Nordic Unmanned kommer videre til å konsentrere innsatsen mot å automatisere tjenester innen logistikk, forsvar og maritim industri.

– Vi jobber i tett sammarbeid med industrien for å forme fremtidens teknologi og tjenester sammen med kundene, forteller Kristensen.

I et pågående prosjekt med Equinor, tester de ut store droner på over 200 kilo som kan fly autonomt over store avstander og levere alt fra brev til tyngre utstyr på oljeplattformer.

Leverandør

Nordic Unmanned

Rådhusgata 3, 4306 Sandnes

https://nordicunmanned.com/

Kontaktperson:

Pål Kristensen

Country Manager

pk@nordicunmanned.com+47 958 27 998

Løser dette ditt behov?

Gjenta en innovativ anskaffelse!

1. Gjenbruk og oppdater behovsbeskrivelsen
2. Gå i dialog med markedet
3. Gjennomfør anskaffelse

Kontakt oss i LUP om du ønsker bistand.

Ida Laustsen

Fagleder skalering

idaskaaret.laustsen@lup.no