Storavtale om droneflyging

av Harald Aas

Jernbaneverket undertegnet 8. desember landsdekkende rammeavtaler om dronetjenester. Kartlegging og observasjon ved skred, ras eller flom er det viktigste av flere områder hvor avtalene kan brukes.

‘- Klimaendringene gjør at faren for slike hendelser er økende. Hvis noe skjer, er rask og nøyaktig kartlegging på hendelsesstedet en nøkkelfaktor for å få åpnet for trafikk igjen, sier kontraktsrådgiver Knut Rusti-Jørgensen i Forsyning, som har hatt ansvaret for anskaffelsen.

Les hele artikkelen