Open Assessment Technologies (OAT) skal levere prøvesystem til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

av Harald Aas

Selskapet Open Assessment Technologies (OAT) fra Luxembourg stod igjen som vinner når Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) brukte konkurransepreget dialog for å velge hvem som skulle få levere et nytt prøvesystem. Den digitale løsningen skal sørge for at innvandrere kan dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap på en trygg, rettferdig og forsvarlig måte.

Konkurransen ble utlyst i desember 2022, og DFØ og LUP har bidratt i forberedelsene av utlysningen. Sopra Steria har vært inne som konsulenter i anskaffelsen. Fordelen med denne konkurranseformen er at oppdragsgiver og leverandører kan kommunisere rundt behovet og mulige løsninger underveis i konkurransegjennomføringen. Dialogen starter med en overordnet behovsbeskrivelse og ender opp med en spesifisert og endelig behovsbeskrivelse med krav til ytelse og funksjon som gjenværende leverandører besvarer i sitt endelige forslag. Konkurransepreget dialog er en egnet anskaffelsesform dersom oppdragsgiver er usikker på hvilke løsninger som best kan dekke behovet, og i en situasjon med eksisterende eller markedsnære løsninger tilgjengelig.

Les om tildelingen av kontrakten til OAT her

I løpet av dialogen kan oppdragsgiver og leverandører diskutere behovet og løsningene, men det er også noe rom for foredling av løsningene eller testing av løsningene. Det er vanlig at leverandørene som deltar i konkurransepreget dialog blir honorert for innsatsen. Oppdragsgiver vil ikke fullt ut betale for leverandørenes deltakelse og innsats, men størrelsen på honorarene bør gjenspeile hvor mange runder med dialog man har og hvilken innsats leverandørene må legge ned i forberedelser, idéutvikling, dialog og eventuelt testing. Dersom det kreves utvikling og prototyping av en ny løsning vil det være naturlig for oppdragsgiver å vurdere innovasjonspartnerskap som gjennomføringsmodell; den er bedre egnet når teknologi og leverandører er noe lengre unna en anskaffelsesklar løsning.

Dersom du som oppdragsgiver lurer på hvilken prosedyre du bør velge for utviklingen eller kjøpet av din neste innovative anskaffelse kan du enten forsøke prosedyrevelgeren eller ta kontakt med LUP for en samtale om det.